VLF Actieve ferrietantenne

VLF-logo

VLF-logoIn het VLF (Very Low Frequency,  3…30 KHz ) bereik zijn interessante signalen te beluisteren / zien. Dat een VLF ontvanger eenvoudig kan zijn laat Jack Donio zien. Hij heeft een schakeling met ferrietantenne ontworpen die, met hulp van de PC, radiosignalen van 6 – 25 KHz zichtbaar maakt.

 

 

 

Jack gebruikt onderstaande schakeling met het programma spectrumlab.
 

De ferrietstaaf is uit een lange staaf uit een oude BC radio. De spoel bestaat uit ong. 700 windingen van 0,18 mm dik draad.
De BB112 varicaps geven een afstembereik van 200 – 5000 pF. Voor de BFW11 FET is in principe ook elke moderne klein-signaal FET bruikbaar (BF981 bijv.)
De schakeling wordt gevoed uit een 9 volt blok batterij omdat het aansluiten van een voeding een extra bron van lichtnet storing is
Het verdient trouwens aanbeveling alles in de omgeving uit te schakelen zoals TL buizen , soldeerbouten , trafo's  en de antenne zover mogelijk van de computer verwijdert op te stellen.
De converter wordt aangesloten op de geluidskaart van de PC. Jack gebruikt de converter met het programma Spectrumlab.
Opstelling van de antenne buitenshuis heeft de voorkeur.

Screenshot: Het gebied van 13 tot 19 Kilohertz
Duidelijk herkenbaar een data signaal met header op 18,2 KHz
Verder zijn er nog een aantal zwakkere signalen in het gebied tussen de 17 en 18 Kc en een constante draaggolf op ong. 15,7 KHz

Meer screenshots:

http://members.home.nl/radiomorningstar/ELF.htm

Wikipedia:

Met Very Low Frequency of VLF worden frequenties in het radiospectrum aangeduid tussen 3 en 30 kHz. De radiogolven hebben een golflengte tussen 10 en 100 kilometer. Aangezien er vergeleken met de hogere frequenties weinig bandbreedte is in deze band, worden enkel de allereenvoudigste signalen gebruikt, zoals morsecode en signalen voor radionavigatie, maar geen spraak.

VLF-golven planten zich hoofdzakelijk voort als grondgolf, die het aardoppervlak volgt. Door de lange golflengte treedt zeer weinig demping op door het aardoppervlak en het is niet uitzonderlijk dat VLF-signalen meerdere keren de wereld rond reizen. VLF-pulsen die worden uitgezonden door bliksemontladingen kunnen daarom waar ook ter wereld gedetecteerd worden, en worden soms meerdere keren tegelijk ontvangen: de eerste puls arriveert rechtstreeks, de volgende pulsen worden iets later ontvangen na één of meer keer om de Aarde gereisd te zijn. Van ruimtegolfpropagatie is nauwelijks sprake omdat de golflengte bijna even groot is als de afstand tussen de aarde en de ionosfeer.

VLF-golven zijn door hun lange golflengte ook in staat in staat om in veel dichtere materialen door te dringen. Ze dringen enkele meters in de aardbodem en kunnen ook ongeveer 10 tot 40 meter doordringen in water. Om die reden worden ze gebruikt om te communiceren met duikboten vlakbij het oppervlak. De nog langer-golvige ULF en ELF-frequenties wordt gebruikt voor dieper gedoken boten.