Juno heeft ons gehoord!

290px-Juno_Mission_to_Jupiter_%282010_Artist%27s_Concept%29Wat is er eigenlijk geworden van het "Say Hi to JUNO" project? Ter herinnering: op 9 oktober j.l. passeerde de ruimtesonde JUNO de aarde op weg naar jupiter, waarbij door de aantrekkingskracht van de aarde de snelheid enorm toenam. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om het Waves instrument te testen.

 

 

En dat gebeurde door aan radioamateurs over de hele wereld te vragen om gelijktijdig "HI" (hallo) in morse te seinen, om te kijken of het apparaat dat zou oppikken met het door de universiteit van Iowa gebouwde meetinstrument. Dat was meteen een mooie test voor de instrumenten aan boord.

Naar nu bekend is geworden, is dat inderdaad gelukt. Juno gaf weliswaar geen antwoord op de groet, sterker nog: hij heeft 'm niet eens gedecodeerd, maar nadat de amateurs de groet verzonden hadden, analyseerde het Juno team na 9 oktober de data uit het Waves instrument waarin het bericht zou moeten zitten. En het bericht was al vroeg zichtbaar, terwijl de sonde nog meer dan 37.000 kilometer van de aarde verwijderd was.

Donald Kirchner, onderzoeker aan de universiteit, merkt daarbij op dat hoewel eerdere ruimtemissies, zoals de Galileo op weg naar Jupiter en Cassini onderweg naar Saturnus, in staat waren om kortegolf uitzendingen te detecteren tijdens hun tocht langs de aarde, het tot nu toe niet mogelijk was om zinnige informatie uit de data te halen die deze ruimtevaartuigen verzamelde.

Volgens Bill Kurth, de belangrijkste onderzoeker die gaat over het Waves instrument, "denken we dat dit de eerste zinnige informatie is die verstuurd is naar een voorbijvliegende interplanetaire meetsonde, hoe simpel het bericht ook moge lijken," zegt hij. "Dit was een manier om een grote groep mensen, die normaal gesproken niets met Juno te maken hebben, te betrekken bij een klein deel van de missie. Dat vergroot de aandacht op het project, en we hebben van veel deelnemers al gehoord dat ze nu gemotiveerd zijn om Juno verder te volgen op zijn wetenschappelijke missie naar Jupiter."

Kirchner is zelf radio-amateur, en hij heeft dan ook het voortouw genomen in het ontwerp van deze test. Voor de uitzending naar Juno maakte hij gebruik van de studenten-amateurclub binnen de universiteit, de UI Amateur Radio Club, voor het opzetten van een tijdelijk station op het dak van de Van Allen Hall. Tijdens het hele project namen hij en de clubleden contact op met honderden stations in 40 staten en 17 landen om ze te wijzen op dit experiment.

Het "say Hi" project werd mogelijk gemaakt door het feit dat Juno op 9 oktober op minder dan 550km de aarde passeerde, waarmee voldoende snelheid verkregen werd voor de reis naar Jupiter, waar hij in juli 2016 aan moet komen.

Het is de bedoeling dat Juno 33 keer om Jupiter heen zal cirkelen. Naast nog allerlei andere onderzoeken, zal Juno onderzoek doen naar de noorder- en zuiderlichten van Jupiter door dwars door de elektrische systemen heen te vliegen die het verschijnsel veroorzaken.