Overbrugbare antenne versterker

Chippie

ChippieIngangstrappen in ontvanger-, convertor- of detectorschakelingen hebben het probleem dat ze een grote gevoeligheid moeten hebben, maar bij grote ingangssignalen geen vervormingen moeten laten zien. Uitkomst zou hier een uit te schakelen voorversterker met laag ruisgetal bieden, die bij grote signalen kan worden uitgeschakeld en overbrugd. Het GaAs-HF-IC MGA-72543 van Agilent heeft deze functie.

 

In het frequentiegebied van 100 MHz tot 6 GHz versterkt de MGA-72543 14 dB met een ruis van minder dan 2 dB. Is de versterker uitgeschakeld en overbrugd dan bedraagt de toegevoegde demping 2,5 dB. De voedingsspanning kan tussen de +2,7 en 4,2 V liggen. In- en uitgang zijn aangepast op 50 ohm systemen. Via de grootte van de voedingsstroom kunnen de eigenschappen van grote ingangssignalen worden beïnvloed. Bij 40..50 mA stijgt het uitgangscompressiepunt (P1dB) naar 16 dBm, terwijl deze bij 10 mA op + 8 dBm ligt.

 

Omdat de MGA-72543 in principe uit een GaAs-FET-trap bestaat, moet men de ingang (gate) en de uitgang (drain) via gelijkspanning zo instellen dat de gewenste voedingsstroom ontstaat. Dit kan men met een negatieve gate voorspanning doen. In de schakeling hier wordt het eenvoudiger opgelost; er is een source weerstand toegevoegd.
Om de HF-eigenschappen te behouden zijn de gelijksspanningswegen naar de gate hoogohmig en op de drain via een HF-smoorspoel gerealiseerd. De source-tegenkoppelweerstand wordt voor HF kortgesloten door een condensator. De versterker is uitgeschakeld als de voedingsstroom tot 0 mA wordt gereduceerd. Hiervoor kan men met de schakelaar de sourcweerstand uitschakelen.