Illegale zee-boeien op 10m

Boeie...

Boeie...Een groep Portugese radio amateurs gebruiken hun vakantie om te proberen een serie GPS boeien in kaart te brengen die al jaren illegaal uitzenden in de 10m band.

 

 

"Tot nu toe hebben we succes gehad met het vaststellen van de locatie van de paar boeien die we kunnen ontvangen als de condities het toelaten. De gegevens lijken erop te wijzen dat deze boeien in de Atlantische oceaan liggen, langs de kust van Afrika en Europa, maar het is ook mogelijk dat ze ergens anders liggen", zegt Paulo Teixeira, CT2IWW.

Volgens Paulo´s beschrijving bestaan de uitzendingen uit drie seconden lange F1B bursts (RTTY) met 51bd, 300 kHz shift. Individuele uitzendingen hebben 10 seconden tussenruimte en het hele proces herhaalt zich elke vijf minuten. De frequenties liggen tussen 28000kHz en 28120kHz, met een 5 kHz raster.

"Tot nu toe hebben we ze gevonden op 28010, 28025, 28035, 28050, 28065, 28075 en 28101 kHz maar we denken dat andere frequenties ook mogelijk zijn", zegt de woordvoerder van het team verder.

De groep heeft de hulp gevraagd van de radio amateur gemeenschap, in het bijzonder van amateurs die aan de Atlantische oceaan wonen, bij het ontvangen van deze uitzendingen en het vastleggen daarvan, omdat de groep grote moeite heeft om meer bewijs te verzamelen als gevolg van de beroerde condities van de laatste tijd.

"Er zijn meer opnamen nodig om een grotere consistentie te krijgen in de gedecodeerde data, en mogelijk te werken aan een semi geautomatiseerde decodeeroplossing", zegt Paulo, CT2IWW.

Volgens de groep is het belangrijk dat opnamen minimaal de datum, starttijd in UTC, frequentie en mode (bij voorkeur USB) bevatten. Het midden van de frequentie tussen MARK en SPACE moet zo dicht mogelijk bij 1500Hz gehouden worden om een grotere reproduceerbaarheid in de gegevens te krijgen (b.v. 28025kHz moet op de set 28023.5kHz USB zijn). Opnames moeten tenminste 10 tot 20 minuten lang zijn.

Resultaten kunnen direct gemaild worden naar CT2IWW (email info op QRZ.COM) of, bij voorkeur, als link naar een cloud upload zoals Dropbox, Mega, etc.