Repeaterstilte – reactie AT

Repeaterstilte – reactie AT

Naar aanleiding van de heersende repeaterstilte correspondeerde ik met John Piek, PA0ETE. Uit hoofde van zijn functie als journalist heeft hij het AT wat vragen gesteld over repeatermisbruik. Het AT kwam daarop met een in mijn ogen toch wel opmerkelijke reactie.

 

De reactie van het AT was als volgt:

De Rotterdamse afdeling van de Veron heeft besloten om de repeater vooralsnog voor de periode van een maand zelf uit te zetten.

Agentschap Telecom had kort tevoren aangegeven dat het traceren van de boosdoenders een tijdrovende bezigheid is, en dat we – als deze situatie zou voortduren – de repeater misschien zelf wel uit zouden zetten.

Maar dat bleek dus niet nodig, want de Rotterdamse afdeling zag de problematiek ook in. Zij heeft de eigen verantwoordelijkheid goed onderkend en zelf besloten de repeater uit te zetten. En zo hoort het volgens ons ook.

Je volgende vraag, waar je als goedwillende amateur op moet letten en wanneer je zelf de repeater uitschakelt, is moeilijk te beantwoorden. Daarin ligt een grote eigen verantwoordelijkheid.

Alle problematiek is weer anders. Het gaat er vooral om dat de zendamateurs zelf heel goed weten en 'voelen' hoe ingrijpend en overheersend storingen zijn. Het is mede hun eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of ze zelf actie ondernemen, of dat aan ons overlaten. Dat laatste zou niet goed zijn.

We gaan er vanuit dat de afdelingen zelf verantwoordelijk genoeg zijn om in dit soort situaties in te grijpen, en het is goed om te merken dat de Rotterdamse afdeling van Veron zo ook handelt.

Het opmerkelijke schuilt er m.i. in dat men dus, omdat het opsporen van de boosdoeners een tijdrovende bezigheid zou zijn, er voor kiest de repeater aan te pakken. Daarnaast spreekt men van "storingen". Maar een repeater die aan alle technische eisen voldoet, veroorzaakt geen storing. Als deze daarnaast netjes eens in de 5 minuten zijn call uitzend, voldoet het apparaat aan alle voorwaarden en is er mijns inziens geen aanleiding de repeater het zwijgen op te leggen.

Er is wél sprake van hinder. Die wordt veroorzaakt door de inhoud van de uitzending, gepleegd door óf iemand zonder machtiging, óf iemand met machtiging die zich niet aan de voorwaarden houdt. In beide gevallen is sprake van een overtreding en daar dient tegen opgetreden te worden. Het argument dat dat moeilijk zou zijn, is volledig misplaatst. Stel je voor dat een rechercheteam niet aan de opsporing van een crimineel begint omdat dat moeilijk zou zijn. Wat blijft er dan van de handhaving over.

Het bevestigt de beeldvorming dat het AT de problematiek afwentelt op de amateurs, die daar noch de bevoegdheid, noch de middelen voor hebben. De amateur rest dan – onder dwang van het AT – niets anders dan het uitschakelen van de repeater, zoals gebeurd is. Dit ingegeven door de laksheid en gebrek aan bereidheid tot opsporing en handhaving van datzelfde AT. Een uitermate kwalijke zaak.