Reactie PLC door Postbus 51

PLC

plcReactie PLC door Postbus 51

Naar aanleiding van mijn informatie verzoek met betrekking tot de toepassing van PLC voor intelligente energiemeters, kreeg ik vanmiddag een reactie terug van Postbus 51. Ron PA2RF ontving exact dezelfde tekst, dus ik denk dat iedereen die gereageerd heeft dezelfde tekst ontvangen heeft. Deze tekst volgt hieronder, plus een reactie van Remy Denker, PA3AGF, algemeen voorzitter van de VERON.

 

Reactie Postbus 51:

Bedankt voor uw e-mail, waarin u uw zorgen uit over verstoring op de kortegolf door slimme energiemeters.

De installatie van de slimme meter zal verplicht worden gesteld bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. Dit gebeurt op basis van inmiddels vastgestelde regelgeving van de Europese Unie (EU). Nederland is als lidstaat van de EU gehouden aan het doorvoeren van deze verplichting. 

Op verzoek van de Tweede Kamer is de verplichte grootschalige uitrol voor alle andere gevallen voorlopig uitgesteld. Vrijwillige installatie, bijvoorbeeld op verzoek van de afnemer van elektriciteit, mag natuurlijk wel. Een verplichte grootschalige uitrol zoals eerder voorzien was, wordt voorlopig dus even opgeschort.

Slimme meters zijn voorzien van datacommunicatiemogelijkheden. Bedoeld voor bijvoorbeeld het regelmatig op afstand uitlezen van de meterstand en voor het aan- of uitschakelen van elektrische apparaten. Het is niet voorgeschreven hoe de slimme energiemeters gaan communiceren. 

Een mogelijkheid is het gebruik van het energienet als transportmedium voor het ontvangen en verzenden van informatie door middel van Power Line Communicatie (PLC). Omdat voor het uitlezen en aansturen maar een zeer beperkte datasnelheid nodig is, zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van frequenties tot ca 150 kHz. Hiermee wijkt deze vorm van PLC af van de 'snelle' variant die veel hogere datasnelheden kan verwerken en daarbij veel hogere frequenties gebruikt, onder andere in de kortegolfbanden. Voor PLC-modems die werken met deze lage frequenties is er al jaren een geharmoniseerde Elektromagnetische Compatibiliteitsnorm beschikbaar (EN 50065-1:2001, Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz). Hierin zijn onder meer de emissies van stoorstraling vastgelegd. 

Voor zover bekend heeft de toepassing van deze vorm van PLC in Nederland niet geleid tot storing bij het gebruik van de kortegolf.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 


 

Tot zover het relaas van Postbus 51.

Reactie van de voorzitter van de VERON:

Frank,

Dank voor je mail.

Ik ken het bericht en heb contact gezocht met de voorzitter van de EMC Cie.

Hij meldt het volgende:

Bezorgdheid is goed, maar in dit geval hoeven we ons geen zorgen te maken. Door de geheimzinnigheid rond dit onderwerp van de kant van de nutsbedrijven roepen ze dit soort reacties zelf op. Er zijn overigens enorme economische belangen mee gemoeid zoals je zult begrijpen.

Als er al gebruik wordt gemaakt van een PLT transmissietechniek dan speelt het zich af in het frequentiegebied tussen de 3 kHz en de 148,5 kHz en de systemen horen te aan de norm EN 50065. De bedrijven hanteren de KNX standaard waarbij de volgende overdrachtsmodes mogelijk zijn:
– TP, twisted pair ( type 0 en type 1)
– PL, powerline 110 kHz, 1200 bits/s, 132 kHz 2400 bits/s
– RF, Radio Frequency 868 Mhz  38,4 kbits/s
– Ethernet, KNX over IP

Bovendien moeten we ons realiseren dat de dataoverdracht niet continue plaats heeft. De KNX standaard zal in de toekomst naar verwachting ook gebruikt worden voor domoticatoepassingen in woningen.

De EMC/EMF cie is nauw betrokken geweest bij contacten tussen de afd. Walcheren en DELTA. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke bijeenkomst waarbij ook twee leden van de Cie aanwezig zijn geweest. Het verslag voeg ik hierbij.

Er hebben ons wel signalen bereikt dat de slimme meters mogelijk problemen veroorzaken in apparatuur zoals dimmers die reageren. Dit komt waarschijnlijk door de beperkingen van of het ontbreken van ingangsfilters (EMC).

Conclusie: Wij verwachten geen problemen met de invoering van de "slimme meter" voor de RZAM.

73 van PA0JMG

Let wel dit is een uitspraak van een commissie. Je kunt deze uitspraak niet vrijelijk gebruiken al het over juridische zaken gaat.

73 de Remy

 


 

Tot zover de reacties van Postbus 51 en de voorzitter van de VERON. Grootschalige uitrol is dus op de korte termijn van de baan. In de tussentijd is waakzaamheid geboden en zeker amateurs die een nieuwbouwwoning betrekken, waar dit soort meters verplicht geïnstalleerd lijken te worden, zou ik willen vragen eens een spectrum analyser in de buurt van de meters te houden. Ik ben benieuwd naar de resultaten.