Rapport Portofoontesten opgeleverd

Porto

PortoIn de vergadering van de Raad van Brandweer Commandanten (RBC) van 18 januari j.l. is het rapport "Portofoontesten 2012" vastgesteld. Dit rapport bevat de resultaten van veldtesten met nieuwe objectportofoons die door de Stuurgroep C2000 Brandweer zijn uitgevoerd. Met deze testen is inzicht verkregen in de belangrijkste eigenschappen van het huidige aanbod van objectportofoons.

 

 

De raad heeft vrijdag het onderzoeksrapport vastgesteld. Op basis van de uitkomsten van het rapport kunnen de regio's hun eisen voor een aanbesteding aanscherpen.

Sinds 2009 is de NVBR/Brandweer Nederland actief bij het in kaart brengen van de oplossingen voor de problemen die de brandweer ondervindt bij het gebruik van Tetra objectportofoons in de DMO stand. Vanuit deze achtergrond en met een grootschalige vervanging van objectportofoons in het vooruitzicht, heeft de Stuurgroep C2000 Brandweer besloten om veldtesten uit te gaan voeren met nieuwe objectportofoons. Deze testen hebben plaatsgevonden als onderdeel van het project Verbeteringen C2000 Brandweer. Het doel van de veldtesten was om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste eigenschappen van het huidige aanbod van objectportofoons.

In de maanden juli tot en met september 2012 zijn 26 portofoons voor objectcommunicatie voor de brandweer onderzocht. Dit onderzoek betreft de beoordeling van het bereik en geluidskwaliteit in twee praktijksituaties, van het gebruiksgemak (look & feel) en van de technische kwaliteiten van de portofoons. In de test zijn zowel digitale als analoge portofoons betrokken. Van de digitale portofoons zijn verschillende technische varianten getest: Tetra (de C2000 techniek) en DMR (Digitale Mobile Radio). Uit het onderzoek blijkt o.a. dat de kwaliteit en het bereik van de DMO (TETRA) portofoons sinds 2010 duidelijk is toegenomen en dat de kwaliteit en het bereik van analoge portofoons niet beter is dan de digitale varianten. Verder blijkt dat het bereik in open veld geen issue meer is en dat op basis van de look & feel test de voorkeur wordt gegeven aan het aanbod van de digitale portofoons.

De RBC heeft op basis van de onderzoeksresultaten vooralsnog besloten om vast te blijven houden aan de keuze voor portofoons op basis van Tetra-techniek en om daarnaast nader onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van objectportofoons op basis van de DMR-techniek. Regio's dienen zelf de vervanging van hun objectportofoons te organiseren. De termijn van invoering van de nieuwe portofoons verschilt daarom per regio. Portefeuillehouder C2000 in de Raad van Brandweer Commandanten, Johan Postma: "De testen hebben laten zien dat het huidige aanbod van objectportofoons naar tevredenheid presteert. We zijn als Brandweer Nederland dan ook overtuigd dat de technische problemen zoals met de oude brandweerportofoons te vaak voorkwamen nu tot het verleden gaan behoren". Naast het oplossen van de technische problemen werkt de Stuurgroep C2000 Brandweer ook aan het verbeteren van de les- en leerstof, het aanpassen van de verbindingsschema's (fleetmaps) en de procedures voor het gebruik van communicatiemiddelen.