Morse procedures

cw key

cw keyDoordat een hoop nieuwe amateurs zuiver theoretisch het examen hebben gehaald, is de bekendheid met operating procedures vaak minimaal. Dat is niet alleen met de Phone amateurs het geval, maar het komt ook voor onder de CW-ers.

 

De IARU Regio 1 heeft een verslag in de maak van een conferentie en die zal binnenkort gepubliceerd worden.

Tijdens deze conferentie zijn veel aspecten van amateur radio gebruik besproken en zijn er een aantal besluiten genomen. De komende twee maanden zullen diverse aspecten uit dit rapport nader besproken worden.

Eén van de discussies betrof het gebruik van CW.
Er is een document beschikbaar waarin CW procedures beschreven staan, genaamd "Ethics and Procedure for Radio Amateurs ", geschreven door ON4UN en ON4WW.

De tekens K en AR aan het einde van een uitzending worden vaak verkeerd gebruikt. De juiste procedure is als volgt:

"K" is een uitnodiging voor het tegenstation om te gaan zenden aan het eind van een uitzending

Een station dat eindigt met "AR" nodigt daarmee geen aanroepers uit.
Het geeft slechts het einde van de uitzending aan.

"K" wordt ook vrij algemeen gebruikt na een algemene CQ aanroep.("PSE K")

"KN" wordt gebruikt als je de key overgeeft naar het tegenstation waarmee je in QSO bent, en het niet de bedoeling is dat een ander station gaat deelnemen aan het QSO (in tegenstelling tot "K", waarbij je wél mag inbreken)

"SK" wordt gebruikt om het QSO te beëindigen, waarbij één of beide stations op de frequentie blijft voor andere aanroepen.

Het document heeft een hoop praktische informatie over het gebruik van de banden, codes, afkortingen en nog veel meer. Verplichte kost voor nieuwkomers!