LTE-perikelen

Hoop antennes he!

Hoop antennes he!Producenten van WiFi-apparatuur maken zich zorgen over het toenemend aantal vendors van LTE-processors dat zich richt op het gebruik maken van frequenties die nu gebruikt worden voor WiFi. Het gaat daarbij in Europa met name om het LTE-LAA (licence assisted access) spectrum in de 5 GHz-frequentieband.

 

Jan Buis van Lancom voorziet problemen voor WiFi-gebruik wanneer mobiele operators dit spectrum ook gaan opsouperen. In Nederland zou T-Mobile dit van plan zijn.

Alle mobiele operators hebben hetzelfde probleem: hoe hard er ook gewerkt wordt aan nieuwe technologie (zoals LTE-A) om meer datacapaciteit te bieden, het mobiele dataverbruik groeit sneller. Vooral de behoefte aan meer capaciteit groeit snel. Dus wordt er gekeken door vendors van bijvoorbeeld 4G-handsets en femtocellen naar vrij te gebruiken spectrum, via technologie zoals LTE-LAA.

Voorbeelden zijn het vrije 2,4 GHz-spectrum (binnen Europa overigens geen vrije band), dat net als het 5 GHz-spectrum gebruikt wordt door WiFi-leveranciers. Iedereen mag er op, stelt Jan Buis, zolang ze zich maar aan de spelregels houden die in internationaal verband zijn vastgesteld, zoals de maximale sterkte waarmee een signaal uitgezonden wordt. In Europa wordt met name het 2,4 en het 5 GHz-spectrum gebruikt voor WiFi. Volgens het Agentschap Telecom is dit spectrum echter gewoon vrij te gebruiken.

Buis: “Vendors van LTE-apparatuur zien daar een mogelijkheid in om extra capaciteit te gebruiken. Ze houden zich netjes aan de spelregels, maar gebruiken een andere modulatietechnologie. Dat kan interferentie veroorzaken, zeker wanneer steeds meer blokken spectrum gebundeld worden via technieken zoals carrier aggregatie (CA). Dit is volgens Buis zeker geen theoretische dreiging.

Alternatieven voor gebruik WiFi-spectrum

Aanbieders van WiFi-apparatuur zoals Lancom werken samen in de WiFi Alliance om andere methoden te bepleiten voor het vergroten van de mobiele datacapaciteit, zoals offloading via WiFi, of om interferentie te voorkomen door samen te werken met vendors en gebruikers van LTE-technologie en toestellen.

Voor wat betreft Nederland, hier hebben KPN, Vodafone en Tele2 al aangegeven 5 GHz-spectrum niet in te willen zetten voor mobiel datagebruik. Zij kiezen er voor om technologie zoals VoWiFi in te zetten om hun dekking te vergroten. T-Mobile heeft volgens Buis echter aangegeven wel te gaan werken met 5 GHz.

T-Mobile: nog geen concreet besluit

T-Mobile Nederland laat in een reactie weten dat er nog geen concrete beslissing genomen over de inzet van LAA (license assisted access) technologie. “We zien wel de potentie en daarom hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale standaardisatie,” stelt woordvoerster Kathleen Loods. Zij benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de door WiFi-device aanbieders gevreesde interferentie te voorkomen.

Broadband Belgium ontwikkelt LTE-netwerk in 3,5 GHz-band

Verder hebben Telecomoperators b.lite en Mac Telecom hun mobiele vergunningen overgedragen aan Broadband Belgium (BBB), een Brusselse start-up met plannen om in zestien regio’s verspreid door België een TDD-LTE netwerk te ontwikkelen. Eind 2016 moet er in Brussel een pre-commercieel netwerk zijn.

Toezichthouder BIPT heeft een besluit van 23 december vorig jaar gepubliceerd. De overdracht van spectrum betreft frequenties in de 3,5 GHz en 10,5 GHz band, met een uitrolverplichting in een aantal gemeenten. Het hogere spectrum wordt niet commercieel ingezet, maar in de 3,5 GHz band zullen de geografische dekking en de capaciteit toenemen, meldt BIPT. De licenties behouden de originele looptijd tot 25 april 2019.