Geen gastlicenties in Mexico

banderamexico2Wij rijden als vanzelfsprekend met onze set in de auto door Europa zonder ons druk te maken over licenties. We moeten er alleen even aan denken dat we bij het passeren van de verlaten douaneposten de prefix even aanpassen: DL/, ON/, F/, meer is het niet. Maar dat is nog lang niet overal het geval. Bijvoorbeeld in Mexico niet.

 

 

Uitgebreide wijzigingen in Mexico’s radiocommunicatie regelgeving 2 jaar geleden maken het licenceren van radio amateurs nog steeds moeilijk en er is ook nog steeds geen regeling voor amateurs die in Mexico uit willen komen. Mexico’s lid van de International Amateur Radio Union (IARU). de Federation of Mexican Radio Amateurs (FMRE) werkt al een tijd samen met hun nieuwe AT, de Federal Telecommunications Institute (IFT), om meer amateur-vriendelijke procedures en regelgeving op te stellen, en daar zit nu een beetje positieve beweging in. Het nieuwe AT beschouwt het radio spectrum als iets waar aan verdiend kan worden, en alle eerdere amateurregels zijn nietig verklaard. Om het nieuwe personeel van de IFT te helpen met de nuances van Amateur Radio, hebben ze allemaal in februari een Amateur Regelgeving training gehad van het United States Telecommunications Training Institute (USTTI), de Amateur Radio Administration Course, en dat heeft wat positieve resultaten opgeleverd.

De nieuwe voorzitter van de FMRE, Alfonso “Poncho” Tamez, XE2O — de zoon van een radio amateur en een DXer — leidt de onderhandelingen van de amateurvereniging met de IFT. Tijdens de nationale jaarvergadering van de FMRE in september kondigde IFT lid Adriana Labardini onder luid gejuich aan dat haar agentschap het licenseren van radio amateurs weer vlot ging trekken, na een vertraging van 2 jaar. De FMRE schat dat van de 3500 Mexicaanse amateurlicenties die er waren voor de nieuwe wet van kracht werd, er inmiddels meer dan 1000 zijn verlopen en waarvan verlenging in de wacht is gezet tot de IFT de details van de procedures heeft uitgewerkt. Ze zei dat de IFT verwacht meer dan 800 verzoeken afgehandeld te hebben voor het eind van dit jaar, met nog eens 1400 daar achteraan. Een licentie kost dan ongeveer $30 US (vergelijkbaar met onze licentiekosten). Er zit wel een addertje onder het gras: Amateurs moeten fysiek hun verleende “concessie”, zoals ze een vergunning daar noemen, tekenen op het kantoor van de IFT als deze verleend wordt, maar de enige plaats waar dat kan is in Mexico City. De status van Amateur Radio clubs is onder het nieuwe regime ook nog onzeker.

Een aangepast voorstel van het IFT voor nieuwe Amateur Radio procedures bevatte bijzondere voorzieningen voor het verlenen van een Amateur Radio vergunning en maakt de eisen meer consistent met waar Amateur Radio voor bedoeld is. Maar er bestaan nog een paar flinke gaten. Op dit moment is het niet eens nodig om een examen af te leggen om een licentie te krijgen in Mexico.

En hoewel de IFT nog niet besloten heeft wat te doen met buitenlandse radio amateurs die in Mexico willen werken, hebben ze daarvoor inmiddels al wel 45 verzoeken ontvangen en overweegt men hoe daar aan tegemoet te komen; onder de nieuwe wetgeving kan een buitenlander geen vergunning krijgen, maar mag dan misschien werken als XE#/<home call>. Verder is er totaal geen regelgeving met betrekking tot uitgangsvermogen, licentie klassificering, zones waar je mag werken, storingen, en andere zaken die hier vanzelfsprekend zijn.

Volgens voorzitter van IARU Regio 2 Area C, Ramón Santoyo, XE1KK, gaat er geen week voorbij waarin Regio 2 geen verzoek ontvangt voor hulp bij het verkrijgen van een gastlicentie. Aan de andere kant, zegt Santoyo, kunnen radio amateurs onder de huidige wetgeving hun machtiging aan iedereen uitlenen, zolang de amateur in kwestie de voorwaarden maar accepteert. “Daardoor lijkt de enige manier voor een buitenlandse amateur om in Mexico te werken, het werken met een geleende call is,” zegt Santoyo. Verder zegt hij dat de IARU Regio 2 aan de IFT een in het Spaans vertaalde kopie heeft gegeven van het ITU Handbook of Amateur Radio and Amateur Radio Services, in de hoop te kunnen wijzen op de problemen in de nieuwe wetgeving.

“Er is genoeg te doen om deze juridische dwalingen te corrigeren,” concludeert Santoyo, “maar in dit proces hebben we gezien dat hoewel amateurs alom gerespecteerd en geliefd zijn, we met grote industriële spelers moeten strijden om de aandacht van het AT en het congres, wat het in deze wereld van economische belangen moeilijk maakt om ze ertoe te bewegen rekening met ons te houden.” Santoyo vertelde aan de Amerikaanse vereniging ARRL dat er sinds deze week nog steeds niets veranderd is.