Triltrucks op pad voor de Einstein Telescope

Een colonne van drie triltrucks heeft gedurende een week in september de structuur van de Zuid-Limburgse bodem in kaart gebracht ter voorbereiding op de eventuele bouw van de Einstein Telescope.

De zogeheten vibroseistrucks zijn zware trucks die tussen hun vier wielen een trillingsplaat hebben. Zodra de trucks stil staan duwen ze de plaat stevig tegen de grond, zelfs zo dat de truck zelf wat wordt opgetild. Daarna wordt de plaat in trilling gebracht; eerst met een lage frequentie van een paar Hz oplopend tot 100Hz.

In het landschap zijn 1300 sensoren geplaatst, met een onderlinge afstand van 10 meter, die de reflecties van de trillingen door ondergrondse structuren meten. Daarmee kan een gedetailleerd beeld worden gemaakt van de ondergrond. Die informatie is belangrijk bij de voorbereidingen voor de Einstein Telescope, de ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven die mogelijk in het gebied zal worden gebouwd.

De ideale ondergrond voor de telescoop is isotroop, oftewel van een materiaal dat een structuur heeft die in alle richtingen gelijk is, en zonder water. Op voorhand lijkt de Limburgse bodem geschikt, omdat deze hard is maar afgedekt met een dempende zachte laag zandsteen.

Einstein Telescope

De Einstein Telescope is een meetinstrument dat trillingen van de ruimte zelf kan opvangen die vanuit het heelal de aarde bereiken. Deze trillingen ontstaan door botsende zwarte gaten en neutronensterren en bieden een heel nieuw venster op de kosmos.

De telescoop bestaat uit drie 10 km lange buizen die samen een driehoek vormen waarin een zeer gevoelige laseropstelling wordt geplaatst. De installatie wordt 100 meter onder de grond geplaatst, zodat de telescoop geen last heeft van storende trillingen uit de omgeving.