Ofcom helpt bij oplossen storing aan radioamateurs

ofcom logoOnderzoek uitgevoerd door de spectrumexperts van Ofcom (het Engelse RDI -red) heeft bijgedragen aan de veroordeling van een man die opzettelijk schadelijke interferentie veroorzaakte bij amateurradiogebruikers in en rond Hull.


In februari 2021 ontving Ofcom klachten van radioamateurs in het gebied, die vertelden dat ze waren blootgesteld aan opzettelijke interferentie van hun uitzendingen en dat ze beledigende berichten hadden ontvangen. De dader had hiervoor illegaal radioamateurbanden gebruikt, waarvoor hij geen vergunning had.

De verdachte heeft niet meegewerkt aan het onderzoek en heeft geen verslag gedaan van wat er in deze zaak is gebeurd, ondanks dat hij daartoe wel de gelegenheid heeft gekregen.

De zaak kwam voor de rechtbank, waar de beklaagde eerder deze maand schuldig werd bevonden aan het ongeoorloofd gebruik van radioapparatuur, het illegale bezit van radioapparatuur en het opzettelijk verstoren van draadloze telegrafie – allemaal overtredingen onder de Wireless Telegraphy Act.

Tijdens een latere hoorzitting werd hij veroordeeld tot 26 weken voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van een jaar.

Sinds begin september 2021 hebben zich geen verdere gevallen van interferentie, storing of misbruik op deze amateurradiofrequenties voorgedaan.

Iain O’Brien, hoofd spectrum compliance bij Ofcom’s spectrumgroep, zei: “Gebruikers van amateurradiogemeenschappen in het Hull-gebied kregen te maken met aanzienlijke verstoringen nadat deze opzettelijk op hun uitzendingen waren gericht. We zijn blij met dit resultaat, dat een welkome verlichting zou moeten bieden aan de lokale radiogemeenschap, en een zeer krachtig signaal zou moeten sturen naar degenen die misbruik maken van de ether.”

Waarom heeft Ofcom deze zaak onderzocht?

Als toezichthouder voor de communicatie is een van de functies van Ofcom het effectieve beheer van het radiospectrum, waarvan de licentieverlening een belangrijk instrument is om ervoor te zorgen dat gebruikers correct zijn geautoriseerd en om gebruikers te beschermen tegen schadelijke interferentie. Dit gebeurt voornamelijk door gebruikers licenties te verlenen en frequenties toe te wijzen.

Het installeren en gebruiken van radioapparatuur zonder vergunning of waarvoor geen vergunning vereist is, is een strafbaar feit op grond van de Wet op de Draadloze Telegrafie, die het ook onwettig maakt om opzettelijk andere radioapparatuur te verstoren.

Amateurradio wordt gebruikt door hobbyisten die apparatuur op specifieke, toegewezen frequenties gebruiken om met elkaar te communiceren – soms over de hele wereld. Radioamateurs in Groot-Brittannië hebben een vergunning nodig, uitgegeven door Ofcom, om te zenden en te ontvangen op de hun toegewezen frequenties. Radioamateurs houden zich over het algemeen aan de voorwaarden van hun vergunning.

Misbruik van radioapparatuur en amateurbanden gebeurt meestal met opzet om andere gebruikers te storen. Deze interferentie blokkeert de frequentie voor andere gebruikers in het gebied, en kan in sommige gevallen gepaard gaan met aanstootgevend of bedreigend taalgebruik om legale gebruikers te verstoren, hen uit de ether te dwingen en hen ervan te weerhouden van hun hobby te genieten. De meeste daders hebben ook geen vergunning.

Dit specifieke geval is een voorbeeld van deze opzettelijke interferentie en vond plaats op verschillende amateurradiobanden.

Hoewel Ofcom alle meldingen van niet-naleving van het spectrum beoordeelt, resulteren niet al deze meldingen in een onderzoek. Deze zaak was een extreem incident waarbij hun betrokkenheid nodig was.