Lezing was succes!

longwire

longwireLezing was succes!

De lezing over HF antennes die op 14 maart j.l. gehouden werd bij de Radio Amateurs Zoetermeer, was in meerdere opzichten een succes. Niet alleen was er veel belangstelling, maar ook de "uitzending" van de lezing via het internet is geslaagd. 

Bij wijze van experiment was de lezing live te volgen via het internet. Vanwege het gebrek aan infrastructuur in het clubhuis (geen internet, ook niet via "open" WiFi verbindingen) waren we al dagen aan het experimenteren met de beste oplossing om de lezing uitgezonden te krijgen. In eerste instantie door gebruik te maken van een straalverbinding op 5GHz met 50W ERP. Helaas was er geen zichtverbinding vanaf het clubhuis in het Vernede park naar het QRL van Robert, PA2RDK, een kilometer of anderhalf verderop.

Dus moest plan B in werking: op het dak van het clubhuis werd tijdelijk een Kathrein richtantenne geplaatst welke naar het QTH van Paul, PA3DFR straalde. Daar werd – door toepassing van een duplex filter – op dezelfde antenne als die van de 70cm repeater een tweede ontvanger aangesloten. Deze ontvanger was weer verbonden met de encoder PC, die het audio omzette in een MPEG stream. Deze werd vervolgens ingeprikt op de ICE server die op de website van PI4RAZ draait, welke de stream vervolgens beschikbaar maakte op het internet.

Aan de kant van het clubhuis kwam er ook nog wel het een en ander kijken.

foto1

Hier is de eindtrap te zien die gebruikt werd om het signaal op 70 cm de ether in te sturen. Deze was tijdelijk op de bar opgesteld. Het vermogen was teruggeregeld tot een watt of 12; maximaal kon er zo'n 50 watt gemaakt worden, maar dit bleek – mede door de antennewinst – niet nodig.

Foto 2

De ontvanger van de wireless microfoon was verbonden met een stuurzendertje, die op zijn beurt weer aan de eindtrap gekoppeld was. Middels een diodeschakeling werd de PTT bediend, waardoor – als de wireless microfoon uitgeschakeld werd en de squelch op de ontvanger in kwam – de hele stuurketen bediend kon worden met de wireless microfoon.

Voor de gelegenheid waren de slides genummerd. De powerpoint presentatie was van tevoren van de website te downloaden. Door tijdens de presentatie het slidenummer te noemen, was de lezing dus ook te volgen via internet.

Maar ook de lezing zelf was goed bezocht. Niet alleen door RAZ-ers, maar ook door belangstellenden van buiten onze vereniging. Enthousiaste bezoekers brachten allerlei spullen mee om de lezing visueel te ondersteunen.

Foto 3

Het was duidelijk dat het onderwerp zich in een warme belangstelling mag verheugen. Voor vrijwel alle toehoorders was er wel een leermoment. Na afloop werd er dan ook nog lang nagepraat en gediscussieerd over het onderwerp. PI4RAZ kijkt dan ook terug op een geslaagde avond.

Foto 4