Remote antenne tuner

Remote antenne tuner

Bij sommige antenne toepassingen is het noodzakelijk dat er afstemming bij de antenne zelf plaats vindt. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de magnetische loop antenne. Harry Lythall, SM0VPO, heeft een methode bedacht waarmee door toepassing van een goedkope servomotor uit de modelbesturingswereld in combinatie met een simpel schakelingetje, een variabele condensator op afstand kan worden bediend. 

Servomotoren zijn voor een (euro)tientje al verkrijgbaar, maar een afgedankt exemplaar voldoet ook uitstekend. De meeste servo's hebben een slag van 180 graden en kunnen dus uitstekend 1 op 1 een afstemcondensator aansturen.

Servosturing

Even een beetje servotheorie: Een servo motor heeft 3 aansluitingen. Een plus, een min en een data aansluiting. In de servowereld staat op de data aansluiting een puls met een breedte van 1ms als de servo in de middenstand staat. De herhalingsfrequentie ligt meestal rond de 100Hz. Door de pulsbreedte de varieren van 0,5 naar 1,5ms, draait de servo zijn 180 graden. Hij volgt dus precies de stand van de potmeter welke de pulsbreedte regelt. De controle unit in de shack ziet er als volgt uit:

Servosturing

Merk op dat Harry de transistoren verkeerd getekend heeft: hij heeft ze als PNP torren getekend terwijl de BC547 een NPN transistor is. Je kan dat ook afleiden van de voeding: bij een min aan massa en de emitter ook, moet de tor wel een NPN zijn.

De schakeling voorziet in de 1ms puls die met de potmeter gevarieerd kan worden. Het is dus net of je aan de afstemcondensator zelf draait. S1 is een dubbelpolige drukknop die de voeding en de datalijn naar de servo doorlaat. Overigens zou je daar een schakelaar van kunnen maken; een servo is in de modelbesturing normaal gesproken ook permanent met de accu verbonden. Harry koos ervoor dat met een drukknop te doen. De 47uF condensator is absoluut noodzakelijk voor de ontkoppeling, maar is VOOR de drukknop gemonteerd. De condensator heeft anders voldoende lading om de servo nog een zetje te geven bij het loslaten van de knop, waardoor er weer verstemming op zou kunnen treden.

Harry heeft geen RFI vast kunnen stellen op de schakeling met vermogens in zijn loop antenne tot 20W. Maar ook voor andere toepassingen waarbij afstemming op afstand nodig is, kan deze schakeling zijn nut bewijzen.