Weerstandsvinder

resistor

resistorWeerstandsvinder

Nee, geen handige tool om weerstanden te vinden die je hebt laten vallen. Maar elke amateur is wel eens tegen het probleem aangelopen dat je een bepaalde weerstandswaarde niet hebt. Vervolgens zit je dan met een bak weerstanden en een rekenmachine een tijd te puzzelen hoe je die weerstand kan samenstellen uit de weerstanden die je wél hebt. Dat laatste is nu niet meer nodig.

 

Het programma resfind is geschreven door VE2ZAZ en nadat je de ZIP hebt uitgepakt in een folder, kan je het programma starten. Het programma kan op twee manieren een weerstand berekenen: OF je geeft één waarde op en het programma berekent de andere (1 picked) OF het programma geeft zelf twee weerstanden aan die de waarde het dichtst benaderen (2 picked).

Heb je een van de twee rekenmethoden gekozen, dan krijg je in het volgende venster aan de linkerkant de mogelijkheid de gewenste weerstandswaarde in te voeren en te selecteren met welke nauwkeurigheid de weerstanden geselecteerd moeten worden. Tenzij je over de E96 reeks beschikt, is 10% de beste keuze om je weerstand te berekenen.

Kies ik bijvoorbeeld "2 picked" en vul de weerstandswaarde 12500 Ohm in, dan presenteert het programma mij de parallelschakeling van 15k en 82k, met daarbijbehorende maximale (7,88%) en minimale (1,44%) te verwachten afwijking.

Kies ik "1 picked" en geef weer de gewenste waarde op als 12500, dan moet ik nu de weerstand opgeven die ik wél heb. En daar zit gelijk de beperking van het programma: het kan alleen rekenen met een parallelschakeling van weerstanden. Wat betekent dat de weerstand die je opgeeft als de weerstand die je wél hebt, per definitie groter moet zijn dan de gewenste weerstand. Doe je dat niet, dan krijg je een weerstandswaarde van 10M gepresenteerd. En uiteraard een grote afwijking. Ik vul nu eens 18000 Ohm in als weerstand, en dan wordt de parallel te schakelen weerstand zowaar 39k met een minimale en maximale afwijking van respectievelijk -1,47% en -5,92%. De negatieve waarden betekenen in dit geval dat het uiteindelijke resultaat lager uit zal vallen dan de gewenste waarde, waar een positieve waarde betekent dat het resultaat hoger zal zijn dan gewenst.

Voor de amateurs die houden van gemak is het weer een leuk hulpje voor de verzameling.