De top 25 meest…

ts850

ts850De top 25 meest…

Misschien heb je het programma wel eens gezien. De 25 meest… en vul daarna maar wat sensationeels in. In Amerika hebben ze ook zo'n lijstje: de top 25 van dingen die in Amerika aan het verdwijnen zijn. Met op nummer 16: het Radio Amateurisme…

 

Op de website walletpop.com sombert Tom Barlow N8NLO over de toekomst van het radio amateurisme. Volgens Tom is de beste manier om een ramp nog te verergeren het gebruik van tientallen niet compatibele communicatiemiddelen dan wel het gebruik van communicatiemiddelen zonder fatsoenlijke afspraken (protocol). Tom refereert daarbij aan de orkaan Katrina.

Volgens Tom Barlow zijn de afgelopen 5 jaar in Amerika 50.000 aktieve machtiginghouders verdwenen, ondanks het afschaffen van de morse eis. De door Tom genoemde cijfers zijn overigens onderwerp van discussie: velen menen dat het amateurisme juist weer in de belangstelling begint te komen – Duitse en Zweedse verenigingen claimen groeiende ledenaantallen – maar dat is niet Tom's essentie. Hij merkt op dat amateurs de best getrainde en meest capabele mensen zijn als het op rampen aankomt. In de handen van de amateurradio vrijwilligers wordt de rampenberichtgeving geordend zodra ze de protocollen en de training toepassen die ze gehad hebben als voorbereiding op het amateur examen.

Aangezien het frequentiespectrum tegenwoordig in geld wordt uitgedrukt, is een van zijn angsten dat de amateurbanden onder grote druk zullen komen te staan door de frequentie (lees: geld) honger van de overheid. Niet zo'n gekke redenatie: ook in Nederland zien we spectrum bij opbod verkocht worden. Vooral in het VHF gebied en hoger hebben de amateurs natuurlijk interessante delen van het frequentiespectrum toegewezen gekregen in het verleden.

Tom merkt op dat het niet de radio's zijn die men zal gaan missen, maar de operators. Persoonlijk denk ik dat het niet zo'n vaart zal lopen. Waar het een trent is dat alles altijd maar meer en groter moet zijn, zie ik bij de amateurs liever kwaliteit dan kwantiteit. Er komen nog steeds operators bij. Toen het radio-amateurisme aan het begin van de vorige eeuw ontstond, waren er niet ineens 30.000 gelicenseerde amateurs. Het amateurisme heeft een enorme vlucht genomen. Maar tegenwoordig heeft men zoveel keuze uit allerlei hobbies, dat het niet verwonderlijk is dat de spoeling dunner wordt voor de radioamateurs. Ik zie de jeug van tegenwoordig door de scholen in kontakt gebracht worden met allerlei vooral sportieve hobbies: schermen, boogschieten, tennis, paardrijden, noem maar op. Maar ook schaakclubs doen het op scholen nog steeds goed. Misschien moeten we de gemeente cq. de scholen eens wijzen op de amateurwereld en ze een kennismakingspakket aanbieden…