Canadezen waarschuwen voor falend GPS-systeem

GPS satellieten

GPS satellietenCanadezen waarschuwen voor falend GPS-systeem

Als de Verenigde Staten niet uitkijken, dan zal de nauwkeurigheid van het GPS-systeem vanaf 2010 sterk af kunnen nemen. Dit meldt TidBITS naar aanleiding van een waarschuwing van een lezer.

 

De auteur van het TidBITS-artikel baseert zich hierbij op een melding van websitebezoeker Mike Craymer, die werkzaam is bij de Canadese onderzoeksinstelling Natural Resources Canada. Craymer en collega’s van het onderzoekscentrum gebruiken zeer geavanceerde GPS-apparatuur om bewegingen van de aarde tot op een millimeter nauwkeurig vast te stellen. De Canadese onderzoekers hebben dus veel belang bij een goed werkend GPS-systeem.

Het probleem zit hem in achterstallig onderhoud. Eind vorige maand publiceerde het Amerikaanse Government Accountability Office – een agentschap van het Amerikaanse Congres – een rapport waarin het agentschap zijn zorg uitte over de modernisatie en het onderhoud van het GPS-systeem. De Amerikaanse luchtmacht is hiervoor verantwoordelijk, maar door verschillende factoren is er grote vertraging opgetreden in het lanceren van de nieuwe GPS-satellieten. De vertraging is inmiddels bijna drie jaar.

De GPS-satellieten die de VS momenteel lanceren, zijn onderdeel van het vernieuwde GPS III-systeem, dat nog nauwkeuriger dan zijn voorgangers wordt. Belangrijker is echter dat deze nieuwe satellieten oudere kunstmanen zullen vervangen waarvan sommigen bijna 19 jaar oud zijn. Raken deze oudere satellieten in verval voordat de nieuwe generatie satellieten hun functie hebben overgenomen, dan bestaat er het gevaar dat er minder dan 24 functionele GPS-satellieten zullen zijn. 24 is het minimum aantal satellieten om nog nauwkeurige GPS-coördinaten door te kunnen geven. Een lager aantal functionele satellieten betekent echter niet meteen een complete uitval van het hele systeem.

De onderzoekers van Natural Resources Canada berekenden dat wanneer de Amerikaanse luchtmacht zijn zaakjes niet vlug op orde krijgt, er in 2010 een kans van meer dan vijf procent is dat het GPS-systeem op minder dan 24 satellieten kan rekenen. Deze kans neemt naarmate de jaren vorderen sterk toe: in 2011/2012 ligt deze kans al op twintig procent en als er in 2017 nog steeds niet voldoende GPS III-satellieten in de ruimte zijn om de taken van de oude satellieten over te nemen, dan is de kans op 24 of meer functionele satellieten slechts tien procent.

Behalve voor onderzoeksinstellingen zoals Natural Resources Canada, is dit vooral slecht nieuws voor het Amerikaanse leger. Dat is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van het GPS-systeem bij het uitvoeren van missies.