EMC beleidsregel in werking getreden

atlogo

ATlogoEMC beleidsregel in werking getreden

Op woensdag 13 mei is in de Staatscourant de EMC Beleidsregel gepubliceerd. Deze beleidsregel regelt de eisen die gesteld worden aan zendinstallaties om hiermee storing aan elektrische en elektronische apparaten te voorkomen.

 

De invoering van de beleidsregel creëert duidelijkheid over de te nemen maatregelen op het moment dat zich storing voordoet. De beleidsregel is gebaseerd op een klacht gedreven regime. Dit houdt in dat er pas actie wordt ondernomen door Agentschap Telecom als zich een klacht voordoet. Speciale aandacht is er verder besteed aan de bescherming van de gebruikte apparatuur in ziekenhuizen.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 28 mei organiseert Agentschap Telecom een informatiebijeenkomst over de EMC Beleidsregel. Tijdens de bijeenkomst worden technische en juridische vragen behandeld. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktijksituaties en hoe vergunninghouders zich er van kunnen verzekeren dat aan de nieuwe eisen voldaan wordt.
Wanneer: Donderdag 28 mei, aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur
Locatie:    Meeting Center Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33,               
               3818 NH Amersfoort  

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel hapje en drankje.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via het emailadres: agentschaptelecomat-ez.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
 
Wat betekent de EMC Beleidsregel voor vergunninghouders?
In nieuwe vergunningen, in vergunningen die verlengd worden en in gewijzigde zendvergunningen komen toegevoegde voorwaarden die gaan functioneren als EMC eisen aan frequentiegebruik. Voor vergunninghouders betekent dit dat zij moeten voldoen aan deze eisen en dat zij zich er van moet verzekeren dat hun zendinstallatie geen storing kan veroorzaken.  


Tot zover een op het eerste oog algemene mededeling op de website van het AT. Maar geruisloos betekent het nogal wat. Wat er letterlijk staat, is dat aan onze machtiging beperkingen toegevoegd worden en dat er aan (EMC) eisen voldaan moet worden. Maar wat die eisen zijn, staat nergens vermeld. Tevens moeten "vergunninghouders" (of zijn wij dat niet, maar slechts "gebruikers van de frequentieruimte"??) zich ervan verzekeren dat hun zendinstallatie geen storing kan veroorzaken. Hoe? Verplichte aanwezigheid van een spectrumanalyzer? Het goede nieuws is dat het beleid "klachtgedreven" is. Wat wil zeggen dat zolang niemand klaagt, er niets aan de hand is. Maar owee als je een buurman hebt/krijgt die al hoofdpijn krijgt bij het zien van een antenne. Dan kon het wel eens afgelopen zijn met de hobby, want de bewijslast komt nu bij de vergunninghouder te liggen. Helaas valt 28 mei in mijn vakantie, anders ging ik even mee-eten met het AT…