Zomeractiviteit Es

Zomeractiviteit Es-laag

 

Dat we midden in het “sporadische E-laag” hoogseizoen aanbeland zijn
wordt duidelijk als je de 10 en 6 meter banden beluistert.

De afgelopen periode zijn we getrakteerd op harde radiosignalen.

Op de Radio Reflection and Detection site van G7IZU kun je doorklikken naar “Sporadic E-map” waar de Es-activiteit op de kaart van Europa geprojecteerd is :
http://www.tvcomm.co.uk/radio/muf.html
De kaart die je dan voorgeschoteld krijgt geeft een goed beeld van de activiteit van zendamateurs op de VHF-banden op dat moment.

Op een hoogte van 90 tot 120 km treedt sporadisch de Es-laag (sporadic E) op.

Deze treedt in midden-Europa meestal overdag in de zomermaanden op
en ontstaat als verschillende fysische processen tegelijk optreden. Het vermoeden is,
dat sporen van ioniserende gassen uit in de atmosfeer verbrandende meteorieten bijdragen aan het ontstaan van deze laag. Als de ionisatie in de Es-laag te sterk wordt dan kunnen de korte golven niet meer bij de F2-laag raken en daar teruggekaatst worden.

Dat het ook afgelopen weekend raak was kun je zien op de afbeelding hieronder
van  zondag 14 juni  rond het middaguur.

Deze kaart laat een real-time afbeelding zien van de staat van de
sporadische E-laag voor de verschillende amateurbanden (28, 50, 70 en
144 MHz). QSO’s tussen 2 zendamateurs worden met een gekleurde lijn aangegeven.
De kleur staat voor de gebruikte band (blauw 10m, geel 6 m, oranje 4m en
rood 2m). De lichtgele vierkantjes geven heel mooi de plaats van de
sporadische E- laag aan. Vaak zie je dat de QSO-lijnen elkaar kruisen
boven zo’n geel vierkantje.
Intercontinentale verbindingen waren overigens ook regelmatig te zien (Qatar, US, Azoren).

Helaas heb ik geen QRO op 6m tot m’n beschikking, maar desondanks is het
afgelopen periode gelukt om met een TenTec1208  (14 MHz – 50 MHz )
transvertertje, waar zo’n 8 Watt RF uitkomt -aangesloten op een simpel
draaddipooltje- een aantal “firsts” op 6 kunnen werken (EA6, MI, E7, IS0,
S5). Het blijft voor mij telkens weer heel bijzonder om te horen dat de
6m band zich erg wispelturig gedraagt: Het ene moment kom je “booming”
binnen terwijl 20 seconden later je signaalsterkte gehalveerd is.

De TenTec1208 zonder behuizing