Elektronische HAM-bladen

pdflogo

pdflogoElektronische HAM-bladen

Met het uitsterven van de radio-amateur en teruglopende advertentie-inkomsten wordt het voor amateurbladen steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Althans, voor de gedrukte bladen. Daarentegen vindt er een verschuiving plaats naar verspreiding via internet. Dat is immers – qua distributie – veel goedkoper.

 

Een veel gemaakte fout is dat alles dat via internet gaat, gratis is. Zeker de nieuwe generatie die met internet opgegroeid is, beschouwt het als een medium waar alles gratis te downloaden is. Films, muziek, het is allemaal te verkrijgen. Niets is minder waar. Er zal toch iemand energie, tijd en dus geld in moeten stoppen om de "content", zoals het in vaktaal heet, gemaakt te krijgen. Gelukkig gaat er bij radio-amateurs wel veel tijd en energie in zitten, maar dat wordt niet als uurtarief doorberekend. Dat zou de amateurbladen – elektronisch of niet – onbetaalbaar maken.

Er zullen vele initiatieven zijn waarvan ik niet op de hoogte ben, maar twee interessante bladen wil ik bij deze onder de aandacht brengen.

Internationaal is daar het blad HAM-MAG dat eens per maand verschijnt. Het wordt voor en door radio-amateurs gemaakt en biedt veel lezenswaardige informatie, zowel informatief als technisch. En dat laatste weer in niveau's: van eenvoudig tot meer ingewikkeld en theoretisch onderbouwd. Kost je niets, gewoon even aanmelden .

Een meer recent blad dat mij onder de aandacht werd gebracht is het blad van de Vlaamse Radio Amateurs. Dit is een Nederlandstalige uitgave waarvan een proefexemplaar HIERRR te downloaden is (1,7MB). Dit blad verschijnt in principe tweemaal per maand; rond de 1e en rond de 15e van de maand. Ook dit blad brengt een mengsel van informatie en technische artikelen/zelfbouw projectjes en is leuk om te lezen. En ook deze uitgave is gratis. Voor aanmeld-informatie zie de tweede pagina.

Deze bladen kunnen natuurlijk alleen maar bestaan als er voldoende amateurs zijn die er aan bij willen dragen. Ik weet als geen ander hoeveel werk er gaat zitten in het verzamelen van informatie en artikelen. Voor de amateur die graag leest zijn deze bladen een welkome aanvulling en wellicht een stimulans om ook eens wat te schrijven.

Veel leesplezier!