Nieuwe ontwikkeling DGPS

DGPS

DGPSNieuwe ontwikkeling DGPS

Tijdens de regiobijeenkomst  van de VERON afgelopen maandagavond is er gesproken over de DGPS problematiek in het bovenste deel van de 70cm band. Zoals waarschijnlijk bekend staat de toepassing van DGPS in onze amateurband haaks op het internationale bandplan voor deze band.

Een paar maanden geleden is er een inspraakronde gestart over het frequentiegebruik vanaf 440MHz, waar een deel vrijgekomen is. Het hoofdbestuur van de VERON heeft hier gebruik van gemaakt door een voorstel in te dienen om de DGPS allocatie te verplaatsen van 438-440 naar frequenties boven 440MHz. Ook tijdens het klein amateur overleg is hier over gesproken.

Agentschap telecom staat hier welwillend tegenover, ondermeer door de druk vanuit het buitenland. De VERON vindt het niet wenselijk om in Nederland met een afwijkende shift ten opzichte van het buitenland te gaan werken waar 7,6MHz shift gebruikt wordt.

AT is nu dus voornemens om het DGPS, wat nu tussen 438 en 440MHz zit, te gaan verplaatsen naar een stukje boven 440MHz. Dit zou in januari 2010 in moeten gaan.

Vervolgens is er een overgangsperiode om alle apparatuur om te kunnen programmeren. Dit zou dan moeten gebeuren bij het regulier onderhoud. Op het moment wordt er nog naar het kostenplaatje gekeken dat hier mee gemoeid is. Er is nu nog niet aan te geven wanneer het hele stuk tussen 438 en 440MHz vrijgemaakt is, maar al met al is dit een positieve ontwikkeling.