Meer 500kHz nieuws

Meer 500kHz nieuws

Inmiddels is er weer wat meer nieuws bekend over de 500kHz toegang per 1 januari. Het betreft hier "early access" waarmee het Agentschap Telecom op bepaalde voorwaarden accoord gaat.

 

De voorwaarden zijn dat de verenigingen een experimentele vergunning aanvragen en een registratie bijhouden van amateurstations met een Full registratie die proeven doen op 500 kHz. Hier volgen de belangrijkste voorwaarden

  • Maximaal toegestaan vermogen 5 watt EIRP
  • Maximaal toegestane bandbreedte 100 Hz
  • Frequentie moet liggen tussen 501 en 504 kHz
  • Secundair gebruiksrecht vanaf 1 januari 2010 en maximaal 1 jaar

5W EIRP lijkt niet veel, maar EIRP wordt berekend ten opzichte van een isotrope straler (een puntbron) en die bestaan alleen ver in het SHF gebied. Maar niet op 600m golflengte… 5W EIRP is 8,2W in een full size dipool. En die wil ik nog wel eens zien: ik kan geen 2x 150m draad kwijt in mijn stadstuintje. Hoe slechter je antenne, hoe meer vermogen je mag maken. Zaak is wel dat je weet hóé slecht je antenne is, om niet boven de 5W EIRP te komen. Gebruik van een antenne-simulatieprogramma is dan ook bijna een noodzaak.

De maximale bandbreedte van 100Hz beperkt de te gebruiken modi nogal: dat is dus CW, WSPR of PSK31 (of natuurlijk elke andere mode die minder dan 100Hz bandbreedte gebruikt).

Verder dient de vereniging bij te houden met wat voor installatie wordt gewerkt, vanuit welk QTH en op welke tijdstippen. Het agentschap verwacht ook van de verenigingen aan het eind van de periode een rapportage. Resultaten van de studie zullen worden ingebracht bij NVC.

Deelname aan dit experiment dien je te melden bij de voorzitter van het Traffic Bureau PA0SHY. Gegevens dienen te worden aangeleverd via pa0shyveron.nl">e-mail bij voorkeur in platte tekst of word document. Alleen aanvragen van VERON leden zullen worden gehonoreerd.

Gegevens ten behoeve van de aanvrager, in te vullen door de individuele radiozendamateur:

  • Opstelplaats(en): het adres van de radiozendamateur waar het station is gesitueerd
  • Antenne configuratie: hoogte, stralingspatroon en polarisatie
  • Toegepaste techniek: type apparatuur, mode
  • Identificatie (call) naam, adres en woon- of vestigingsplaats,telefoonnummer en e-mail adres aanvrager.

Doelstelling van dit experiment is een bijdrage te leveren aan de discussies tijdens de World Radio Conferentie 2012.