Nieuw russisch roepnamen systeem

Russische vlag

russische vlagIn de oude tijden wist je precies met wie je te maken had. Ook na het uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn we gewend geraakt aan al die nieuwe prefixen. En nu gaat het allemaal weer op de schop.

 

Er is nu door de IARU Regio 1 een document uitgegeven waarin het nieuwe roeplettersysteem beschreven staat.

In Rusland zijn de roepnamen opgebouwd uit de 26 letters van het Latijnse alfabet en de cijfers 1-0. De prefix bestaat uit de letter “R” of twee letters “RA  – RZ” of “UA  – UI”, (wat de relatie met de Russische Federatie aangeeft), gevolgd door een cijfer.
 
De suffix wordt gevormd door maximaal vier karakters, maar roepnamen voor bijzondere gelegenheden kunnen er meer dan vier hebben. Roepnamen die overeenkomen met noodsignalen, de reeks QRA  – QTZ en de "vieze woorden" worden niet uitgegeven.
 
Het cijfer in de prefix en de eerste letter van de suffix geven de geografische locatie binnen Rusland aan. Daarbij moet je in aanmerking nemen dat de Russische Federatie gehergroepeerd is; sommige regionale districten (Oblasti) zijn samengevoegd. In de toekomst kan je meer veranderingen verwachten.  
 
Voor details zie het document .
 
Uitzonderingen op deze regels werden gemaalt voor de roepnaam RAEM  (E.T.  Krenkel) en voor roepnamen die tijdens ARDF activiteiten gebruikt worden.