Amerikaanse netbeheerder laat nauwkeurigheid 60Hz los

clock

clock Zoals in veel landen is in Amerika de lichtnetfrequentie behoorlijk stabiel, ondermeer doordat eventuele korte termijn afwijkingen op de wat langere termijn weer gecompenseerd worden, zodat de gemiddelde nauwkeurigheid behoorlijk goed is. Maar er staat nu een experiment aan te komen waarbij gedurende een periode van een jaar geëxperimenteerd gaat worden met de stabiliteit van de netwerk frequentie, wat direct invloed heeft op klokken die aangedreven worden door synchroonmotortjes.

 

 

Sinds 1930 geven veel klokken de tijd weer waarbij de nauwkeurigheid direct afhankelijk is van de frequentie van de wisselspanning waarmee ze gevoed worden. Wijkt de frequentie af van de (in Amerika) nominale frequentie van 60Hz, dan loopt de klok dientengevolge een beetje voor of achter. De elektriciteitsmaatschappijen spannen zich altijd maximaal in om de frequentie zo dicht mogelijk bij die 60Hz te houden, maar een groep die het toezicht op het totale elektriciteitsnetwerk houdt, de Federal Energy Regulatory Commission, stelt nu voor om een experiment te doen dat meer afwijkingen van de vaste frequentie toestaat dan nu het geval is, zonder daar correcties op toe te passen.

De North American Electric Reliability Corporation is verantwoordelijk voor de koppeling tussen de diverse nationale netten en centrales. Tijdens een presentatie op 14 juni wees het bedrijf op de mogelijke gevolgen van dit experiment. Volgens het bedrijf kan het tot gevolg hebben dat klokken die door synchroonmotoren aangedreven worden maar ook elk ander apparaat dat afhankelijk is van de 60Hz lichtnetfrequentie behoorlijk af kunnen gaan wijken. Dat varieert dan ook nog met de geografische locatie: aan de oostkust kan de afwijking +20 minuten op jaarbasis bedragen. Aan de westust komt de afwijking vermoedelijk op een 8 minuten tijdens de 12 maanden durende test.

De aanvang van de test staat voorlopig gepland voor midden juli. Meer over dit experiment is hier en hier te vinden. De achterliggende reden? Geld, uiteraard. Het corrigeren en in de pas houden van de lichtnetfrequentie is een kostbare aangelegenheid, en men zoekt naar manieren om daar op te bezuinigen. Loslaten van de correcties is een van die manieren.