Overleg Belgische amateurs met BIPT

ubalogo

ubalogoEr heeft een overleg plaatsgevonden tussen enkele Belgische radio-amateurs en het BIPT (de Belgische versie van het AT). Daarbij zijn een aantal zaken besproken die wel interessant zijn. Let op: dit is nog niet geëffectueerd, maar besproken!

 

 

Het voorstel om het type vergunning aan te passen wordt positief onthaald en zal zeer waarschijnlijk ook ingevoerd worden. Dat zal verwarring moeten vermijden. Het betreft:
HAREC-vergunning: A-vergunning A-Examen (ON1, 4, 5, 6, 7, 8)
NOVICE-vergunning: B-vergunning (ON2)
BASIS-vegunning: C-vergunning C-Examen (ON3)

ZEER BELANGRIJK, voor ON2 en ON3!!!
Omwille van het niet verkrijgbaar zijn op de markt van toestellen die qua vermogen overeenstemmen met de bepalingen van de NOVICE- en BASISVERGUNNNG, zal het toegelaten vermogen voor ON2 en ON3 van 10W opgetrokken worden naar 50W.
Als gevolg van de regel van 3dB zullen de ON3- en ON2-gelicentieerden bijgevolg toestellen met een vermogen van 100W mogen kopen en gebruiken. Echter zal voor ON3 een paar kleine segmentjes in de toegelaten frequentiebanden worden afgenomen. Het BIPT heeft beloofd dat enkel te doen in die segmenten van modes die een ON3 niet mag gebruiken (ATV, CW, …). Hierdoor wil het BIPT Basisvergunning houders motiveren om hogere examens af te leggen. N.B.: dit betekent dat Nederlandse N-gelicenseerden in België dan dus met 100W uit mogen komen.

De houders van een ON2- of ON3-vergunning zullen nu ook aan een beperkte vorm van zelfbouw mogen doen. In die zin dat zij de toelating hebben om een BOUWPAKKET aan te kopen (Heathkit, Conrad, …) en het toestel zelf op te bouwen. Echter ZONDER dat modificaties aan het pakket mogen aangebracht worden.

Eindelijk is de /AM mogelijk. Dat wil zeggen dat piloten zulle mogen uitzenden op de amateurbanden vanuit hun vliegtuig als lid van de bemanning (dus: GEEN passagiers!) Het BIPT zal daarvoor de nodige beschikkingen opnemen in het nieuwe KB, maar voor de uiteindelijke toepassing ervan zal een toestemming nodig zijn van de FOD vervoer en Verkeer, Dienst Luchtvaart. De voorwaarden zouden zijn, voor zover wij kunnen nagaan:
a. enkel als lid van de bemanning (de Crew),
b. mits toestemming van de betrokken luchtvaartmaatschappij,
c. met het akkoord van de boordcommandant en
d. enkel in de VRIJE TIJD van de betrokkene.

De uitbreiding van de aan radioamateurs toegestane frequenties zal ook worden uitgebreid met een segment van de 70MHz-band. Voor het juiste segment (de grootte ervan) is het nog wachten op een antwoord van de militaire overheid die de vorige gebruiker was. Het BIPT heeft echter gesteld dat de militaire overheid vóór eind januari een antwoord moeten geven, zoniet zal het uitblijven ervan als een bevestiging van de plannen van het BIPT aanzien worden.

En tenslotte, maar niet het minste: het toegelaten vermogen voor de houders van een HAREC-vergunning zal worden opgewaardeerd van 100Wnaar 200W. Mits aanvraag aan BIPT kan dat onder bepaalde voorwaarden (zoals nu voor 1000W) tot 2000W toegelaten worden.