Aanpassingen voor Thaise amateurs

Thaise club

Thaise clubDe Thaise versie van het AgentschapTelecom heeft een aantal nieuwe bepalingen voor de radioamateurs van dat land goedgekeurd waaraan door dat agentschap bijna drie jaar gewerkt is.

 

 

Volgens de Radio Amateur Society of Thailand is er dus bijna drie jaar aan de nieuwe regelgeving gewerkt. Een aantal belangrijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het vrijgeven van de 6 meter band van 50 tot 54 MHz; de uitbreiding van twee meter tot 146.5 MHz en de toestemming voor de Thaise advanced class machtiginghouders voor het gebruik van maximale vermogens van 1.000 Watt. Daarnaast wordt meer spectrum vrijgegeven in de 160 en 80 meter banden plus de toezegging dat er meer clubstation en contest calls uitgegeven zullen worden.

Andere aanpassingen betreffen het vereenvoudingen van de beperkingen op de verkoop van HF apparatuur dat over de 6m band beschikt plus een versoepeling ten aanzien van typegoedgekeurde apparatuur waardoor het makkelijker moet worden voor Thaise amateurs om nieuwe transceiver modellen aan te schaffen. Hoewel de morse eis vor het examen blijft bestaan, wordt dat beperkt tot het alleen opnemen met een snelheid van 8 woorden per minuut. Verder mogen mensen die (nog) niet over een machtiging beschikken, voortaan verbindingen maken onder de supervisie van een clubstation.

Historisch zijn er drie soorten machtiging beschikbaar in Thailand. Dat zijn de Basic Amateur Radio Operator licentie die 100 Watt mag verstoken op 28 MHz en 60 Watt op 144 MHz. Daarna krijg je de Intermediate Amateur Radio Operator licentie die 200 Watt mogen gebruiken en de Advanced Amateur Radio Operator licentie mag momenteel een kiloWatt draaien. In de praktijk zit de Thaise Advanced licentie al sinds 1987 in de voorwaarden, maar nu wordt er dan toch echt toestemming voor gegeven.

Noot: er bestaat ook nog een Extra class licentie, maar die heeft alleen de koning van Thailand…