Preselektor voor KG-ontvanger

Torretje

TorretjeIn tegenstelling tot ingangstrappen van veel ontvangers heeft de hier beschreven preselektor geen moeite met HF-ingangssignalen tot 2,5 Vtt.  

 

 

Afstemcondensator C1 bepaalt in feite de overall-versterking, aangezien deze versterking hoofdzakelijk het gevolg is van de in de ingangskring optredende opslingering. Met instelpot P1 kan de drainstroom van T1 worden ingesteld. Voor de drainstroom geldt een minimum van 10 mA en een max van 12,7 mA, overeenkomend met resp 1,8 V en 2,3V over weerstand R5.

 

Hoewel voor de ingangskring goedkope, kleine spoeltjes gebruikt kunnen worden is de preselektor gebaat als men L1…L6 zelf wikkelt op keramische spoelvormen met een diameter van ca. 10 mm. De ferrietkraal FB wordt direct op het G1 pootje van T1 geschoven en voorkomt het optreden van parasitaire oscillaties in de VHF/UHF banden. Uitgangsspoel L7 bestaat uit 20 (A) plus 4 (B) windingen op een ferriet-ringkern van het type G2-3/FT16.

 

Het opbouwen van de schakeling dient met zorg te gebeuren. Het verdient de voorkeur de selektor in te blikken. De bereiken van deze actieve preselektor zijn als volgt:

1: 30…100 kHz

2. 100…300 kHz

3. 300…900 kHz

4. 900…2700 kHz

5. 2700…9000 kHz

6. 9000…30.000 kHz