Vergunningsvrije frequenties

Rijkslogo

rijkslogoBeroepsmatig worstel ik mijzelf dagelijks door de nieuwe wetgeving in de Staatscourant; de reden dat RAZ als eerste melding wist te maken van het vrijkomen van de 5MHz band. Doorgaans saaie kost, maar vandaag zat er weer eens een interessante tussen: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 februari 2016, nr. WJZ/15182455, houdende de aanwijzing van categorieën radio-elektrische zend- en ontvanginrichtingen waarvoor een machtiging niet is vereist en de aanwijzing van de frequenties waar de aangewezen categorieën zendinrichtingen gebruik van mogen maken (Regeling vrijstelling telecommunicatiemachtiging BES 2016).

 

Deze wet specificeert exact wat voor soort apparaten zonder machtiging gebruikt mogen worden, en op welke frequentiebanden dat dan mag. Veel bekend spul, maar 1 ding viel mij op: artikel 2 lid 2 onderdeel H. zegt:

"mobiele UHF radiozendapparaten die werken in de frequentieband 446 MHz, 462 MHz en 467 MHz en bedoeld zijn voor algemeen gebruik voor communicatie over korte afstand (PMR 446 en Family Radio), mits de in bijlage 4 aangegeven frequentiebanden en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften in acht worden genomen".

PMR wist ik (al zie ik nu 200kHz in plaats van de eerder bekende 100kHz, dus 16 kanaaltjes i.p.v. 8?), maar FRS? (Family Radio Service). Voor zover ik wist, was dat Amerikaans. Maar eens in de frequentietabel kijken, en ja hoor:

BIJLAGE 4, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, ONDERDEEL H, VAN DE REGELING VRIJSTELLING TELECOMMUNICATIE-MACHTIGING BES 2016

PMR 446-apparatuur (Europees Familie Radio Systeem)

Tabel 1
 

Frequentieband

Vermogen

Kanaalbreedte

Duty cycle

  A

        446,0 – 446,2 MHz

          500 mW e.r.p.

        6,25 of 12,5 kHz

         –

Apparatuur is voorzien van het FCC of CE keurmerk

Familie radio apparatuur (Amerikaans)

Tabel 2
 

Frequentie (MHz)

Kanaal nr.

Vermogen

Bandbreedte

B

462,5625
462,5875
462,6125
462,6375
462,6625
462,6875
462,7125
467,5625
467,5875
467,6125
467,6375
467,6625
467,6875
467,7125
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

500 mW e.i.r.p.

12,5 kHz

Apparatuur is voorzien van het FCC of CE keurmerk

 

Leuk! Vooral op beurzen en zo. PMR kanalen zitten meestal al vol met machtigingslozen en bewakers/verkeersregelaars, maar dit geeft 14 kanaaltjes extra om in die Baofeng te programmeren zodat je enigszins een eigen kanaaltje hebt. OK, ik weet het, maximaal 0,5W en voorzien van CE keurmerk, maar met die CE (Chinese Export) zit het wel goed toch?

Voor wie meer wil lezen: de desbetreffende wetstekst staat HIER .