Laagvermogen middengolf beschikbaar

oude radio's

oude radio'sHugo PA2HW wees me er begin deze maand al op, en Mans PA2HGJ gisteren nog eens: er is een nieuwe type machtiging in het leven geroepen door het AT om de middengolf weer een beetje nieuw leven in te blazen. Eigenlijk 3 types, afhankelijk van het gebruikte vermogen.

 

 

Per 11 mei 2016 is dit uitvoeringsbesluit van kracht voor vergunningen die worden aangevraagd ten behoeve van laagvermogen middengolfomroep. De nieuwe categorieën laagvermogen middengolfomroep zullen dus bestaan naast de huidige categorie middengolfvergunningen. Voor de huidige middengolfvergunningen blijft de Gedragslijn middengolf gelden.

Uit de informele marktconsultatie van november 2015 blijkt dat er duidelijk behoefte bestaat aan de volgende categorieën, die in dit uitvoeringsbesluit worden vastgesteld:

1. kleinschalige omroep met een maximaal vermogen van ≤ 1W;
2. kleinschalige omroep met een maximaal vermogen van > 1W-100W;
3. evenementenzenders

Deze drie nieuwe categorieën middengolfvergunningen met laag vermogen worden op eenvoudige en snelle wijze uitgegeven, te weten op volgorde van binnenkomst. Voor alle drie de categorieën geldt dat een frequentie herhaald kan worden uitgegeven. Daarnaast geldt dat er geen sprake is van een digitaliseringsverplichting middels DAB. Dit volgt uit het gewijzigde Nationaal Frequentieplan. Dit is dus anders dan bij de hoogvermogen middengolfvergunningen, waarbij er wel sprake is van een digitaliseringsverplichting middels een gekoppelde DAB vergunning.

Beschikbare frequenties

Dit uitvoeringsbesluit heeft betrekking op de huidige niet vergunde middengolffrequenties en op de in de toekomst vrijkomende middengolffrequenties. De huidige niet vergunde middengolffrequenties zijn op het moment van schrijven:

mgfreqs

De frequentie 1485kHz is uitsluitend bestemd voor de categorie laag vermogen met een maximaal zenderuitgangsvermogen van ≤1 W. Daarvoor is gekozen omdat dit de hoogste frequentie is waarvan in heel Nederland gebruik gemaakt kan worden. Dit omdat het bij een hoge frequentie eenvoudiger is  een geschikte antenne te construeren. Gezien het karakter van deze vergunningen wordt daarmee goed aangesloten bij de behoefte van de vergunninghouders in deze categorie. Daarnaast is voor deze frequentie gekozen omdat deze frequentie volgens Geneve’75 ook als low-power channel gebruikt wordt.

De frequenties 747, 828, 1035, 1251, 1395kHz zijn bestemd voor de categorie kleinschalige omroep en evenementen, met een maximaal vermogen van > 1W-100W. Als gevolg van een afspraak tussen Albanië en Nederland mag de frequentie 1395 kHz door Nederland uitsluitend gebruikt worden tussen zonopkomst en zonsondergang.

Herhalingsafstand

≤1 Watt: Voor de categorie kleinschalige omroep met een maximaal zenderuitgangsvermogen van ≤1 W wordt, in verband met het kleine bereik, een herhaalafstand gehanteerd van 1 kilometer.

>1W – 100W: Voor de tweede categorie, klein vermogen omroep met een maximaal vermogen van >1 W -100 W, en evenementenzenders geldt (afhankelijk van het toegekende vermogen) een minimale herhaalafstand van 60 kilometer bij 100 W.
Bij een lager vermogen geldt een kleinere herhaalafstand, waarbij het uitgangspunt is dat het stoorveldsterkteniveau, bij een enkele zender, hetzelfde is als bij een herhaalafstand van 60 kilometer bij 100W.
 
Bij de keuze van de herhaalafstanden van 1 en 60 km is rekening gehouden met stoorveldsterkte en het efficiënt gebruik van de beschikbare frequentieruimte.

Tarieven

Het agentschap heeft het voornemen voor de uitvoering (verlenen vergunning) €153,- in rekening te brengen. Het agentschap is voornemens in 2016 voor toezicht in de categorie ≤1W €161,- in rekening te brengen en voor toezicht in de categorie >1W – 100W €428,-. De definitieve bedragen zullen bij wijziging van de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2016 worden vastgesteld.

Persoonlijk vind ik €161 voor een 1W zendertje een beetje veel. Ik zou als AT gezegd hebben: 1W op 1485kHz is gratis, maar kom niet zeuren als je storing ondervindt. De herhaalafstand is immers 1km dus hoe groot is de kans dat er binnen 1km nóg een AM zender zit (toch, Bart?) Op die manier maak je het mensen die b.v. oude radio's verzamelen mogelijk om legaal een zendertje in de lucht te zetten waarmee ze lawaai op hun eigen verzameling ten gehore kunnen brengen. En reken dat bedrag voor zenders met meer dan 1W; dat je dat moet reguleren snap ik.

Maar goed, voor de piraten in het oosten des lands een mooie manier om legaal voor een paar tientjes per jaar uit te mogen zenden. En vergis je niet in wat je met 100W op AM kunt doen, zeker als je antenne goed is…