FCC gaat onderzoek doen naar radiostoring

FCC

FCCDe Amerikaanse versie van het AT, de US Federal Communications Commission ofwel FCC, gaat proberen te achterhalen hoeveel problemen er nou eigenlijk veroorzaakt worden door radio storing.

 

 

Veel apparaten stralen radiogolven uit die kunnen interfereren met radiodiensten en die de ruisvloer van het spectrum kunnen verhogen (de ruisvloer is feitelijk de som van alle ongewenste signalen). De FCC is van plan om de veranderingen in de ruisvloer als gevolg van door mensen veroorzaakte bonnen over de afgelopen 20 jaar te bestuderen.

In het algemeen wordt aangenomen dat de ruisvloer steeds hoger wordt als gevolg van het groeiende aantal apparaten die radiogolven uitzenden, maar de FCC zegt dat ze niet veel kwantitatieve gegevens heeft gevonden om deze veronderstelling te onderbouwen. Als eerste stap in de opzet van zo'n studie door de FCC, vroeg de FCC afgelopen week aan het publiek om input over hoe zo'n studie eruit zou moeten zien en hoe groot het probleem eigenlijk is. De vragen die de FCC heef, zijn bijvoorbeeld wat de meest waarschijnlijke stoorbronnen zijn, welke radiogebruikers het meest last hebben van de oplopende ruisvloer, bij welke niveau's de ruisvloer onoverkomelijke problemen veroorzaakt bij specifieke radiodiensten etc. De FCC vraagt verder welke frequentiebanden de meeste interesse hebben, of het probleem binnenshuis erger is als buitenshuis, of problemen in steden of in buitengebieden het ergst zijn en of de storing beïnvloed wordt door seizoenen of tijden (nacht tegenover dag).

Hoewel er al wel regels zijn over het beperken van HF uitstraling, worden niet alle apparaten even streng gereguleerd. De FCC merkt op dat "incidentele stoorbronnen" weinig te vrezen hebben en vraagt "wat voor redelijke inspanningen moeten overheid, industrie en de publieke sector leveren om de storing die ze veroorzaken te verminderen?"

"Radiostoringen worden opgewekt door allerlei verschillende apparaten. Apparaten die niet ontworpen zijn om HF energie op te wekken maar dat wel doen als gevolg van hun functioneren worden Incidentele Stoorbronnen genoemd," zegt de FCC. "De meeste electrische motoren, lichtdimmers, schakelende voedingen, vermogenstransformatoren en hoogspanningslijnen vallen in deze categorie. Er is maar weinig regulering ten aanzien van de door deze categorie veroorzaakte storing. Storing van deze bronnen wordt geacht geminimaliseerd te worden door 'Good Engineering Practices, oftewel praktijkervaring.'" Wanneer het onderzoek afgerond moet zijn is nog niet bekend.