EP stemt in met plannen voor 700 MHz-band

255px-Flag_of_Europe.svg

255px-Flag_of_Europe.svgHet Europees Parlement heeft op 15 maart ingestemd met het voorstel om de UHF-band (470-790 MHz) aan te wijzen voor mobiele communicatie, met enige bescherming voor omroep.

 

 

Het voorstel is op 14 december al goedgekeurd door de Europese Commissie, de lidstaten en de relevante commissie in het EP, nu in het voltallige parlement in de zitting in Straatsburg. 

Het gedeelte 694-790, ofwel de 700 MHz band, wordt uiterlijk medio 2020 beschikbaar gemaakt als pionierband voor 5G-diensten. Het lagere deel, 470-694 MHz, blijft tot 2030 bestemd voor de audiovisuele sector, die daarmee de ruimte krijgt om efficiënte nieuwe technologie in te voeren voor broadcast en voor tijdelijke verbindingen, zoals draadloze microfoons. 

Europees Commissaris Andrus Ansip verwelkomt de stemming over een van de belangrijkste onderdelen van de plannen die de Europese Commissie heeft over 5G. Daarbij past wel de kanttekening dat er alleen een akkoord is over de principiële belangenafweging tussen mobiel internet en omroep. 

De Europese Commissie en de lidstaten zijn nog ver verwijderd van een akkoord over de voorwaarden om dat spectrum in te zetten. De lidstaten willen de regie voeren over hun veilingen en zelf bepalen wanneer en hoe spectrum in vergunningen wordt gezet. Daarom is het spectrumbeleid een heet hangijzer in de onderhandelingen over de herziening van het Europese kader voor de sector. De Commissie wil het kader vervangen door een nieuwe Electronic Communications Code.

Ik ben benieuwd hoe de draadloze microfoons dit gaan overleven. Eerder al zijn die weggepest uit de 800MHz band en moest alle apparatuur vervangen worden door 600MHz apparatuur. Voor de door belastingcenten gefinancieerde staatsomroep natuurlijk geen enkel probleem, maar het joeg onze band (muziek, in deze context, niet als in frequentieband) toen aardig op kosten, omdat onze 800MHz apparatuur begon te storen als de hel door die nieuwe toepassingen. En nu wordt wederom die band (nu wel frequenties) toegewezen aan "mobiele communicatie". Als dat maar goed gaat…