60m ingeperkt

60m

60mHet zal wel geen 1 aprilgrap zijn, maar in de Staatscourant is verschenen dat de toegang tot onze 60m band per die datum aangepast gaat worden naar de WRC-15 voorschriften.

 

 

In de eerste tabel in bijlage 1 van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (hierna: Regeling) was de frequentieband 5,350 – 5,450 MHz aangewezen voor gebruik door de Amateurdienst op secundaire basis met een maximaal toegestaan zendvermogen van 100 Watt PEP. Op de World Radio Conference 2015 (WRC 2015) is afgesproken dat dit moet zijn: 5,351.5–5,366.5 MHz met een maximaal toegestaan zendvermogen van 15 Watt e.i.r.p. Daarmee is een wereldwijd geharmoniseerde secundaire allocatie voor de Amateurdienst aangewezen. Deze uitkomst van de WRC 2015 wordt door middel van onderhavige wijziging van de regeling geïmplementeerd.

In de eerste tabel in bijlage 1 van de Regeling was voor de frequentiebanden 50,45 – 52,0 en 70,0 – 70,5 MHz een beperking opgenomen voor crossbandverbindingen en duplexverbindingen. Op verzoek van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA en met instemming van de primaire gebruiker, is besloten dat een beperking ten aanzien van crossband verbindingen hier niet langer nodig is, zodat deze beperking geschrapt kan worden. Onderhavige wijziging van de regeling strekt daartoe.

Dus: per 1 april niet meer dan 15kHz en niet meer dan 15W EIRP op 60m. Maar dan mogen we wel crossband verbindingen maken op 4m en 6m (Let op: geen Duplex verbindingen! Alleen Crossband)

Het was zo mooi…