ARISS stapje dichter bij levering nieuwe apparatuur

ARISS

De internationale voorzitter van ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), Frank Bauer, KA3HDO, liet van de week weten dat zijn organisatie haar Interoperable Radio System (IORS) flight-safety data package ter beoordeling aangeboden heeft aan de NASA.

 

 

ARISS heeft het IORS ontwikkeld ter vervanging van de Amateur Radio hardware die zich nu in het ruimtestation bevindt. Het wordt "interoperable" genoemd omdat het overal in het ISS moet kunnen werken. De volgende stap is een vlucht-veiligheidsonderzoek door de NASA binnen ongeveer een maand. Bauer zegt dat hij deze mijlpaal onder de aandacht wil brengen omdat al het werk dat verricht is voor het mogelijk maken van het vlucht-veiligheidsonderzoek geheel door ARISS vrijwilligers is uitgevoerd, in plaats van door de NASA of andere onderaannemers zoals in het verleden gebeurde. Dat betekent tevens een behoorlijke besparing voor ARISS, dat in de afgelopen jaren meer afhankelijk is geworden van donaties.

"Dit is een zeer belangrijke IORS mijlpaal," zegt Bauer. "We kunnen de nieuwe apparatuur niet aan boord krijgen zonder dat het met succes de veiligheidsbeoordeling doorlopen heeft en gecertificeerd is voor de vlucht."

Bauer zei ook dat het werk dat door de vrijwilligers gedaan is, de tijd die nodig is om de nieuwe Amateur Radio hardware naar het ISS te krijgen aanzienlijk bekort.

Hij legde uit dat het materiaal dat aangeleverd is voor de NASA Human Spaceflight Safety Certification de eerste drie fases dekt van een proces dat uit vier fases bestaat. De eerste stappen in het proces waren erop gericht dat zeker was dat de NASA het ontwerp begrijpt, daarmee aantonend dat ARISS de mogelijke bedreigingen begrijpt die nieuwe hardware kan introduceren, en wat men er aan gedaan heeft om die bedreigingen te verminderen. De laatste fase wordt afgesloten als ARISS klaaris met alle testen en NASA vindt dat de hardware vluchtwaardig is.

"We zullen de 3 W Ericsson portofoon verwijderen, die goedgekeurd werd voor de vlucht in 1999, en ook de packet module — die allebei recent problemen vertoonden," zei Bauer, en we installeren een brand-nieuwe, speciaal gemodificeerde 25 W JVC Kenwood TM-D710GA radio waarmee een scala aan nieuwe mogelijkheden ontstaat aan boord van het ISS, waaronder een voice repeater en betere APRS prestaties."

Verder zei Bauer dat een van de belangrijkste verbeteringen de multi-voltage power supply (MVPS) is, die aangesloten kan worden op diverse spanningsconnectoren aan boord van het ruimtestation en die ook weer diverse uitgangen heeft voor huidige en toekomstige ARISS projecten en Amateur Radio experimenten.