Veranderingen aan Fins bandplan

Finse vlag

Finse vlagHet Finse AT heeft een ontwerp van de nieuwe frequentie-radiospectrumverklaring en de frequentietabel daarvan voor het einde van 2018-2019 gepubliceerd. Het goede nieuws voor Finse amateurs is dat er nieuwe delen van 160m beschikbaar komen, en dat de dreiging voor 23 centimeter vermindert. Maar daar tegenover staat dat de dreiging voor 10 centimeter escaleert.

 

Wijzigingen voor de radioamateurs zijn als volgt:

Er komt voor de radioamateurs een secundaire toewijzing voor de frequentiebanden 1855-1861 kHz en 1906 tot 1912 kHz, aangezien het primaire gebruik door de scheepvaart is beëindigd. Dit betekent gaten in de 160 meterband in Finland voor amateurverkeer. De voorwaarden voor de nieuwe segmenten zijn dezelfde als die welke momenteel voor de rest van de band gelden.

Daarnaast verwijdering van de subband 5250-5450 kHz (de Finnen hadden 200kHz aaneengesloten) Opmerking: Radioamateursverkeer op frequenties: 5278.600 kHz, 5288.600 kHz, 5298.600 kHz, 5330.600 kHz, 5346.600 kHz, 5366.600 kHz, 5371.600 kHz en 5398.600 kHz blijven toegestaan (de oude "kanalen"). Maximale bandbreedte ± 3 kHz. Deze aanpassing is het gevolg van de toewijzing op de World Radio Conference WRC-2015 waarbij radio amateurs op 60 meter het segment van 5351,5-5366,5 kHz mogen gebruiken.

De amateurtoewijzing van de 1240-1300 MHz-band is toegevoegd om te vermelden dat het plan in voorbereiding is.

Maar de gevens over het segment van 3400-3408 MHz zijn per 31 december 2018 verwijderd. Dit betekent dus het einde van het gebruik van de 10cm band voor radioamateurverkeer.