Nieuwe prefix voor Brits Antarctisch gebied

Falkland eilandenVanwege een administratief toezicht in de nieuwe Falkland Islands Communications verordening die al in 2017 werd geïmplementeerd, waren er al enkele jaren geen nieuwe VP8-licenties voor gebruik in de voormalige Falkland Islands Dependencies meer beschikbaar.

Dit heeft aanzienlijke problemen veroorzaakt voor grote DX-pedities en anderen die vanuit deze afgelegen regio’s willen opereren, waaronder de recente VP8PJ South Orkneys-operatie.

Na enkele maanden van langdurige onderhandelingen met Ofcom (het Britse equivalent van het AT), de Falkland Islands Communications Regulator en de regeringen van zowel South Georgia & South Sandwich Islands als het British Antarctic Territory, is er een grote doorbraak geweest en heeft Ofcom eindelijk toestemming gegeven voor het gebruik van een nieuwe prefix voor deze voormalige afhankelijkheden als een oplossing voor dit gemis.

Het nieuwe voorvoegsel is VP0 (Victor Papa Zero) en zodra de wetgeving in de nabije toekomst van kracht wordt, zal dit van toepassing zijn op de twee Britse overzeese gebiedsdelen South Georgia & South Sandwich Islands en het British Antarctic Territory. Het bestaande VP8-voorvoegsel is dan uitsluitend van toepassing op de Falklandeilanden.
Het nieuwe VP0-voorvoegsel is van toepassing op de volgende DXCC-entiteiten:
1. Britse geclaimde sector van het Antarctische vasteland, inclusief het Antarctisch Schiereiland en nabijgelegen eilanden
2. Zuid-Orkney-eilanden
3. Zuidelijke Shetlandeilanden
4. Zuid-Georgië
5. Zuidelijke Sandwicheilanden

Voorgesteld wordt dat de Falkland Islands Communications Regulator deze vergunningen zal beheren namens de regeringen van het Brits Antarctisch Territorium en South Georgia & South Sandwich Islands. Er wordt ook voorgesteld dat licenties met de nieuwe prefix alleen een suffix van drie letters krijgen (in tegenstelling tot de meer gebruikelijke methode om eerst roepnamen toe te kennen met achtervoegsels van één of twee letters). VP8yz zou bijvoorbeeld opnieuw worden toegewezen als VP0xyz, niet de verwachte VP0yz. De redenen voor dit nogal vreemde voorstel blijven onduidelijk, gezien het zeer kleine aantal stations dat actief is vanuit deze regio’s. In de tussentijd blijven alle bestaande VP8-roepnamen zoals eerder toegewezen onder de oude Falkland Islands Communications Ordinance voor gebruik in de voormalige afhankelijkheden (zoals VP8PJ) geldig voor gebruik totdat de bijbehorende licenties opnieuw worden gevalideerd en nieuwe VP0-roepnamen worden toegewezen.

Zie voor meer informatie het ontwerpbeleid dat kan worden gedownload op de website van de regering van South Georgia & South Sandwich Islands op:
https://www.gov.gs/amateur-radio-licences-policy-consultation/
Leden van de amateurradiogemeenschap worden uitgenodigd om commentaar te leveren op het conceptbeleid en hebben tot 18 oktober de tijd om dit te doen via een link op de webpagina.
Er is momenteel geen informatie over de kwestie beschikbaar op de websites van de Britse Antarctische Territoriumoverheid of de Falkland Islands Communications Regulator.