RIVM vindt te veel radioactiviteit in ’anti- 5G sieraden’

radioactiefIn sieraden en slaapmaskers met zogeheten ’negatieve ionen’, die volgens de verkopers de gezondheid verbeteren, zitten te veel radioactieve stoffen. Het RIVM onderzocht tien consumentenproducten, waaronder het ’anti- 5G Pendant’, en in alle kettinkjes, armbandjes en slaapmaskers zaten te veel van deze stoffen, die ioniserende straling uitzenden.

„De drager van de sieraden staat aan deze straling bloot. Deze straling kan weefsel en DNA beschadigen, wat schadelijk is voor de gezondheid”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de Verenigde Staten mogen deze producten inmiddels niet meer worden verkocht.

Op de website van het RIVM staat om welke producten het precies gaat. Het instituut deed het onderzoek in opdracht van de inspectie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Volgens de wet mag er geen radioactiviteit in consumentenproducten zitten, tenzij de voordelen opwegen tegen de mogelijke gezondheidsschade. Dat is bij deze producten niet het geval.

Toch maar weer aluminium hoedjes tegen 5G vouwen dan.