Overheden morrelen aan amateurfrequenties

Gewoon, spectrumDe druk op het frequentiespectrum blijft onverminderd hoog. Spanje heeft een verlenging verkregen tot 26 december dit jaar voor het spectrum van 2400.050 – 2410MHz, waar India het spectrum van 3400-3425MHz dreigt kwijt te raken.

De Unie van Spaanse Radioamateurs (URE), heeft de Staatssecretaris voor Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur verzocht om verlenging (de vorige liep af op 26 december 2021), voor een periode van één jaar, van de bovengenoemde administratieve machtiging, evenals het gebruik van antennes met een diameter van 60 cm en de uitbreiding van de band tot 2410 MHz.

Genoemde staatssecretaris voor Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur heeft gemeend om tot 26 december 2022 aan de houders van radioamateurmachtigingen toestemming te verlenen voor het realiseren van amateuruitzendingen in de frequentieband 2400.050 tot 2410 MHz, met een maximale EIRP van 1500 Watt en het gebruik van richtantennes met een winst van niet minder dan 21,5 dBi, door amateurradiostations die zich overal op het nationale grondgebied bevinden richting de QO-100-satelliet die zich in de baanpositie 25.9ºE van de geostationaire baan bevindt. De Spanjaarden kunnen dus weer een jaartje vooruit over de QO-100.

Daarentegen meldt de Indiase Financial Express een voorstel om 3400-3425 MHz toe te wijzen aan particuliere 5G-netwerken, maar uit het nationale frequentieplan blijkt dat dit spectrum is toegewezen voor gebruik door amateurradio.

Voor het opzetten van particuliere netwerken zouden bedrijven 5G-spectrum nodig hebben en de strijd gaat nu om hoe dit aan hen zou kunnen worden toegewezen. Telecomoperators zijn tot dusver gekant tegen de administratieve toewijzing van spectrum aan ondernemingen voor het opzetten van dergelijke particuliere netwerken. Ze willen dat dat spectrum voor dergelijke doeleinden wordt geveild.

Volgens bronnen zou Trai [Telecom Regulatory Authority of India] kunnen overwegen om 25 MHz-spectrum in de 3400 MHz-3425 MHz-band te reserveren voor particuliere netwerken in het hele land, met uitzondering van de vijf locaties waar de Indian Space Research Organization (ISRO) het spectrum gebruikt.

Telecomoperators stellen dat al het spectrum moet worden geveild en dit moet gelden voor particuliere niet-telecombedrijven die geïnteresseerd zijn in het opzetten van hun particuliere netwerken. En ja, radioamateurs hebben nu eenmaal geen middelen om in commerciële veilingen te participeren. Het zou erop uit kunnen draaien dat dit stuk spectrum verloren gaat voor de Indiase radioamateurs.