Update P2000 meldingen

C2000 portoosZoals wij eerder meldden, was het de bedoeling dat er geen persalarm meer uit zou gaan per 1 april (en dat was geen grap). Persalarm bij inzet politie en brandweer blijft echter vooralsnog gehandhaafd.

Journalisten blijven een persalarm krijgen bij incidenten waarvoor de brandweer of politie wordt opgeroepen. Voor meldingen waarbij de ambulance wordt ingezet, is dat niet langer het geval.

Dat blijkt uit een verklaring van het Ministerie van Justitie. Het ministerie komt daarmee tegemoet aan enkele eisen van vertegenwoordigers uit de mediasector. Die wilden uiterlijk vandaag een reactie van het ministerie en de toezegging dat het persalarm ook na 1 april in de lucht blijft. Anders zouden zij naar de rechter stappen.

Voorlopig moeten media het doen zonder informatievoorziening bij incidenten waarbij de ambulance wordt ingeschakeld. Er volgt ook geen persalarmering als de melding binnenkomt bij de ambulancemedewerker in de meldkamer en er daarna toch nog andere hulpdiensten bij worden betrokken. Wel volgt een alarmering als de melding bij de politie wordt gedaan en daarna ook een ambulance wordt ingezet. Bellers naar de 112-meldkamer krijgen altijd eerst een keuze voorgelegd voor welke dienst ze hulp vragen.

De huidige oplossing is tijdelijk. Ondertussen zoekt het ministerie uit of een door de mediasector voorgesteld alternatief een definitieve uitkomst kan bieden. Zij hadden voorgesteld om voortaan alleen journalisten met een accreditatie, een bijzondere perskaart, toegang te geven tot het persalarm. Die optie ziet het ministerie op het eerste oog dus zitten.

Maandenlang steggelden de media en het ministerie over het besluit van minister Dilan Yeşilgöz om vanaf 1 april te stoppen met de automatische berichtgeving. Dat begon allemaal bij hulpverleners die vragen hadden gesteld over het persalarm. Met name ambulancemedewerkers, die een medisch beroepsgeheim hebben, betwijfelden of het persalarm wel rekening houdt met de privacy van slachtoffers. De mediapartijen zeggen dat het systeem goed functioneerde en er geen gevallen bekend zijn waarbij persoonlijke informatie door het persalarm naar buiten kwam.

Op verzoek van de meldkamers kwam de landsadvocaat met een advies. Hij zei dat door de automatische berichtgeving er onvoldoende tijd is om te controleren of er persoonlijke informatie wordt verstrekt. Ook ontbrak de wettelijke grondslag hiervoor. Volgens hem houdt het recht op persvrijheid niet in dat de overheid op eigen beweging persalarmen moet versturen. Reden voor minister Yeşilgöz om het persalarm te willen opschorten.

Uit de huidige oplossing van het ministerie blijkt dat ambulancediensten voortaan geen 112-journalisten zullen aantreffen bij ongevallen – tenzij zij op een andere manier erachter komen dat er een bepaald ongeval heeft plaatsgevonden. Het probleem van het ontbreken van de wettelijke grondslag is nu opgelost door een tijdelijke machtiging, meldt het ministerie.

Reactie Thomas Bruning namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ):

‘De zorgen zijn helaas nog zeker niet weggenomen met deze aankondiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een belangrijk deel van de voor de media relevante meldingen worden niet langer doorgezet. We gaan morgenochtend opnieuw in gesprek om een nadere toelichting te krijgen. Op basis daarvan zullen we besluiten of een gang naar de rechter kan worden voorkomen.’

(Bron: Volkskrant)

Overigens zijn tot op het moment van dit schrijven alle meldingen nog steeds te zien op 112meldingen.nl