QRP-zelfspotting cluster

dx-clusterUitzenden met laag vermogen is leuk, maar vooral als het lukt om QSO’s te maken of contacten te leggen. QRP-signalen zijn meestal zwak en worden gemakkelijk gemist bij ruis en interferentie.

Daarom kwam men op het idee om een QRP-selfspotting Cluster te creëren, waar iedere QRP-zendliefhebber kan aankondigen op welke frequentie hij werkt, in welke modus, of met welke apparatuur en kracht hij werkt. Normaal is zelfspotting not done, daarom is dit speciale cluster ter beschikking gesteld.

Wat is een QRP-werken?
Ten eerste is het een fantastisch deel van een amateurradiohobby…

Bij amateurradio verwijst QRP-werken naar het zenden met verminderd vermogen, terwijl wordt geprobeerd het effectieve bereik te maximaliseren. QRP-werken is een gespecialiseerde bezigheid binnen de hobby die begin jaren twintig voor het eerst populair werd. QRP-operators beperken over het algemeen hun uitgezonden HF-uitgangsvermogen tot 5 Watt of minder, ongeacht de mode, of het nu CW- of SSB-mode is.

Betrouwbare tweerichtingscommunicatie bij zulke lage vermogensniveaus kan een uitdaging zijn vanwege de veranderende radiopropagatie en de moeilijkheid om de relatief zwakke uitgezonden signalen te ontvangen. QRP-enthousiastelingen kunnen geoptimaliseerde antennesystemen, verbeterde bedieningsvaardigheden en een verscheidenheid aan speciale modi gebruiken om hun vermogen om radiocontact te maken en te behouden te maximaliseren.

Hoe zou het QRP Cluster moeten werken?
Het eerste idee is om een Self spotting QRP (TELNET) cluster te creëren, dat alleen bedoeld zal zijn voor QRP/mobiele/draagbare stations. Eigenlijk iets vergelijkbaars met de DX Summit. Met andere woorden, een webinterface + mogelijk ook een mobiele applicatie op de SOTA-manier. Er was ook een idee om bakens te maken, die permanent clustergegevens in een of andere DIGI-modus uitzenden voor degenen die geen toegang tot internet hebben (meestal in de bergen of afgelegen en onbevolkte gebieden). Het zou zeker geweldig zijn als iemand zou kunnen helpen met dit project. Het hoofdidee was om een Open Source-project te creëren waaraan iedereen met de nodige kennis op de een of andere manier kon deelnemen.

Noot van de redactie: Momenteel zie ik alleen nog een web-interface, geen telnet poorten die open staan (althans niet tussen 1024 en 10000).