Delftse onderzoekers ontwikkelen betere, stabielere en snellere batterijen

Oud batterijtjeDelftse onderzoekers hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt in de ontwikkeling van batterijen met een focus op sneller opladen, stabielere opslag en duurzame materialen.

Deze doorbraak belooft een veelbelovend alternatief te bieden voor lithium-ion batterijen, die momenteel de markt domineren maar bestaan uit zeldzame materialen met een hoge CO2-voetafdruk.

Het recente artikel gepubliceerd in Nature Energy, door Marnix Wagemaker en Alexandros Vasileiadis in samenwerking met onderzoekers van de Chinese Academie of Sciences, richt zich op het snel opladen van Na-ion batterijen en verbeteringen aan de negatieve elektrode. Het gebruik van organische materialen vermindert de afhankelijkheid van zeldzame materialen, die vaak niet binnen Europa beschikbaar zijn.

Naast de verbeteringen aan de negatieve elektrode hebben de Delftse onderzoekers ook de kathode onder de loep genomen. In een ander artikel, gepubliceerd in Nature Sustainability, wordt de ontwikkeling van een nieuwe positieve elektrode besproken. Dit materiaal, gebaseerd op ontwerp principes uit eerder onderzoek, belooft een combinatie van hoge energiedichtheid en snel laden. Bovendien bevat het geen kobalt, een veelvoorkomend maar controversieel materiaal in Li-ion kathodes.

Met deze baanbrekende ontwikkelingen worden vervolgstappen gezet richting een duurzamere toekomst. Het derde Groeifondsproject voor duurzame batterijtechnologie is in voorbereiding. Hierin zal niet alleen onderzoek naar Li-ion batterijen worden voortgezet, maar ook naar Na-ion batterijen op nationaal niveau. Door deze uitbreiding van het batterijonderzoek kan deze technologie niet alleen nationaal, maar ook op de Europese markt worden toegepast.

Met de voortdurende groeiende kennis over batterijmaterialen, staan we aan de vooravond van een revolutie in energieopslag. De Delftse onderzoekers spelen een cruciale rol in deze verschuiving naar duurzamere en efficiëntere batterijen, die een grote impact zullen hebben op diverse sectoren, van transport tot energieopwekking en opslag.

Met hun focus op breed beschikbare materialen en verbeterde prestaties, staan de ontwikkelingen van de Delftse onderzoekers symbool voor een veelbelovende toekomst waarin duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.