Scanfunctie voor vossejacht ontvanger

Vos

VosScanfunctie voor vossejacht ontvanger

Nadat de vossenjachtontvanger was uitgebreid met de squelchschakeling zoals elders op deze site door Frank PA3CNO besproken, ontstond als snel de behoefte de vossenjachtontvanger automatisch te kunnen laten scannen. Als bijzetontvanger zou dit hem helemaal ideaal maken.

Om te weten waar het over gaat, is in 2 A4-tjes hier en hier het schema van de vossejacht ontvanger te bekijken; het is een ontwerp dat door Paul PA3DFR als bouwpakket werd (wordt?) geleverd.

Om de scanner netjes te kunnen afstemmen zijn stapjes van maximaal 1 Khz gewenst. Dit betekent 2000 stapjes of 2048 stapjes = 11 bits. Behalve dat dit nogal veel stappen zijn, gaat het in de praktijk niet werken omdat de squelch veel eerder open gaat en het afstemmen met drukknopjes een onhandige klus wordt.

Op de clubavand van de RAZ ontstond bij het eyeball qso met Frank PA3CNO en Paul PA3DFR dan ook een veel beter idee: beperk het geheel tot 256 stappen = 8 bits (dat geeft stappen van ca. 8 Khz) en gebruik de AGC uitgang van de TDA120 om e.e.a. precies op frequentie te zetten. Het MF filter is 60 Khz breed, dus dat mag geen probleem zijn.

Met behulp van een PIC16F84 is een 8 bits D/A converter gebouwd met een up, down, scan en stop functie. Deze D/A converter levert een spanning van 0 tot 5 volt.
Deze spanning bieden we aan op de inverterende ingang van een opamp waarvan we de niet inverterende ingang op 5.3 volt zetten. Deze 5.3 volt betrekken we van D5, een 6.8 volt zenerdiode uit de vossenjachtontvanger en een spanningsdeler. Door nu de weerstanden rondom de Opamp goed te kiezen onstaat bij een input van 0 tot 5 volt een output van 6.8 to 5.3 volt. Exact de spanning die we willen aanbieden op de varicap.

Circuit Diagram

De AGC uitgang van de TDA 120 in de ontvanger levert afhankelijk van de afstemming een spanning tussen de 3 en 8 volt. Door deze spanning via een spanningsdeler en een afvlakcondensator ook aan te bieden aan de inverterende ingang van de Opamp ontstaat een zelfregelende fijnafstemming. De snelheid van regelen is afhankelijk van de grootte van de condensator. Experimenteel is bij mij gebleken dat 100uF een mooie waarde is om hem netjes stabiel op frequentie te krijgen en vooral houden.

De schakeling wordt bestuurd met drie drukknoppen:

Up            de D/A converter gaat stap voor stap omlaag (de Opamp inverteert uiteindelijk de
               spanning) zolang de knop is ingedrukt.
Down        de D/A converter gaat stap voor stap omhoog zolang de knop is ingedrukt.
Scan/Stop Hiermee wordt het scannen gestart en gestopt.

Door het uitgangssignaal van de squelch schakeling (die elders op deze site beschreven staat) via een diode aan te bieden aan de start/stop knop wordt het scannen automatisch gestopt als de squelch open gaat.

Het ledje aan pin3 van de PIC knippert als de schakeling staat te scannen of de up- of down knop zijn ingedrukt.

De software is nog 'onderwerp van ontwikkeling' hieraan valt nog wel e.e.a. te verbeteren. Zo zou het leuk zijn als de scanner weer verder scant als gedurende x seconden de squelch dicht is.

Veel plezier met nabouwen !!!

73 de PA2RDK