Nogmaals DGPS

veron logo

veron-logoNogmaals DGPS

Oeps, de voorzitter van de Veron, Remy Denker PA3AGF op mijn mobiel. Men was niet helemaal gelukkig met het verslag wat op deze website verschenen was met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van DGPS.

 

Of ik het artikel er maar af wilde halen en verwijzen naar de officiële VERON-stukken . Bij deze. En die zijn inderdaad heel wat minder uitgesproken dan het verslag dat ik toegestuurd had gekregen. Letterlijk:

"Het agentschap doet momenteel een onderzoek naar een meerjarige structurele oplossing voor zowel radiozendamateurs en DGPS-gebruik in de 70 cm band. Hierbij staan alle scenario's open. Zolang het onderzoek loopt worden er geen vergunningen voor onbemand gebruik in de 438-440MHz uitgegeven."

Klinkt als: plas, glas, was… Terwijl we in de ons omringende landen links en rechts voorbijgelopen worden met installaties van D-star repeaters, vrijgave van 70MHz en experimenten op 500kHz wordt in Nederland slechts gepolderd en alles ellenlang gerekt cq. op de lange baan geschoven. Jammer hoor. Gemiste kansen. Hoe komt het toch dat Nederland als kennisland steeds meer achterop komt. Ik heb wel een idee…