Inschakelen mobiel opstelpunt voor C2000 technisch complex

C2000

c2000Eerder dit najaar zijn drie mobiele opstelpunten (MOP) voor C2000 in gebruik genomen. Politie en veiligheidsregio’s doen steeds vaker een beroep op die tijdelijke uitbreiding van dekking of capaciteit. Het inschakelen van een MOP is echter een technisch complexe operatie.

 

De afgelopen jaren stelde de Tweede Kamer nogal eens kritische vragen aan de voor C2000 verantwoordelijke minister van BZK, onder andere over de dekking van het digitale OOV-radionet bij rampen en risicovolle evenementen. Momenteel zijn zes opstelpunten beschikbaar om tijdelijk gaten in de C2000-dekking te dichten of de gesprekscapaciteit te vergroten.

Behalve het technisch inregelen van de mast op het omliggende netwerk is ook het vinden van de optimale locatie in het te bestrijken gebied essentieel. Een voordeel van een mobiel opstelpunt boven de vaste C2000-masten is dat geen ellenlange bestuurlijke procedures hoeven te worden gevolgd om grond te verwerven, wat ook weer niet betekent dat het plaatsen van een MOP altijd probleemloos verloopt.

De meeste verzoeken voor inzet van de MOP's hebben betrekking op tijdelijke versterking van de dekking en capaciteitsuitbreiding bij risico-evenementen en bijzondere OOV-operaties. Bij de overdracht van de drie nieuwe mobiele masten wees staatssecretaris Bijleveld op de incidenten die in 2009 de discussie rond C2000 bepaalden: de Poldercrash, het Koninginnedagdrama in Apeldoorn en de strandrellen in Hoek van Holland. Gebeurtenissen waarbij hulpverleners verbindingsproblemen hebben ervaren. De mobiele opstelpunten moeten ervoor zorgen dat geen enkele evenement meer wordt georganiseerd zonder voldoende C2000-dekking.