Sneller dan het licht

Verplichte kost voor het zendexamen: Elektromagnetische golven ("radiogolven") bewegen zich voort met de snelheid van het licht. De lichtsnelheid c (ongeveer 300.000 km/s) wordt in de fysica altijd als maximaal bereikbare snelheid gezien. Er zijn nu neutrino's gedetecteerd die deze snelheid overschrijden. Mocht blijken dat er geen sprake is van een meetfout, dan is tijdreizen in principe mogelijk.

 

Wetenschappers van het CERN staan voor een groot raadsel, nu ze hebben gemeten dat een minuscuul deeltje, een zogenoemde neutrino, sneller is gegaan dan de lichtsnelheid. Als hun ontdekking klopt, ondermijnt dat de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Die ging ervan uit dat niets sneller kan reizen dan het licht. 

 

Een internationaal team van wetenschappers maakte de onwaarschijnlijke vondst donderdag bekend. De ontdekking is gedaan bij de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) bij Genève. Daar wordt met een deeltjesversneller onderzoek gedaan naar de kleinste bouwstenen van het heelal.

De verblufte wetenschappers hebben collega's gevraagd hun metingen onafhankelijk te verifiëren of theorieën aan te dragen die de gemeten snelheden kunnen verklaren.

De snelheden werden waargenomen in een neutronenstraal die vanuit een deeltjesversneller in Genève op een laboratorium in Italië, 730 kilometer verderop, werd afgevuurd. De neutroninos zouden hierbij zestig nanoseconden sneller zijn gegaan dan de lichtsnelheid van ongeveer driehonderdduizend kilometer per seconde.

De onderzoekers stelden de foutenmarge op tien nanoseconden, waardoor de afwijking op zijn minst opmerkelijk is. Vanwege de omvang van de eventuele ontdekking zijn ze maandenlang bezig geweest met het controleren en hercontroleren van de resultaten om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt.

In een laboratorium in Chicago kan de test worden nagedaan, zei Stavros Katsanevas, onderdirecteur van het Franse Nationale Instituut voor Nucleair en Deeltjesfysica-onderzoek. In 2007 werden daar ook snelheden hoger dan de lichtsnelheid gemeten, maar die vielen binnen de foutmarge, waardoor het wetenschappelijke belang werd ondermijnd.

Ook in Japan kan de test worden nagedaan, hoewel met vertraging, omdat het land nog steeds kampt met de naweeën van de ramp met een kerncentrale in maart.

Mocht blijken dat neutrino's werkelijk sneller dan het licht reizen en blijkt neutrinostraling moduleerbaar, dan kunnen we straks radioverbindingen naar het verleden maken.

Ik stel voor te beginnen met CW. Het aan-/uitzetten van een neutrinobundel moet niet zo ingewikkeld zijn. 

 In de film "Frequency" kun je zien hoe e.a.a. uit kan pakken.