BBC schakelt middengolfzenders uit

BBC logo

BBC logoDe British Broadcasting Corporation schakelt als test gedurende vijf weken de middengolfzenders van vier lokale BBC radiostations uit. Het experiment loopt van 17 augustus tot 24 september en raakt BBC Radio Kent, BBC Radio Lincolnshire, BBC Radio Merseyside en BBC Radio Nottingham.

 

 

 

De BBC zegt dat een van de manieren om geld te besparen en toegevoegde waarde te leveren voor betalende luisteraars, het uitschakelen van de middengolfzenders is, behalve waar luisteraars afhankelijk zijn van de middengolf als alternatief voor FM of Digital Audio Broadcasting. De middengolf in Engeland zendt voornamelijk programma's uit die ook te beluisteren zijn in FM en DAB, en de meeste luisteraars zullen wel in staat zijn om in FM naar hun lokale station te luisteren.

De BBC laat weten dat het doel van de test is om een beter zicht te krijgen op de gevolgen van het verlies van luisteraars indien de zenders definitief uitgeschakeld worden, en om na te gaan of er voldoende dekking van de overige zenders is in deze regio's.

Zoals eerder beschreven zet de Engelse regering sterk in op DAB , en streeft ernaar om op korte termijn daar volledig naar over te schakelen, ten koste van FM en kennelijk ook middengolf. Het vereist aanpassing of vervanging van alle radio's (bijvoorbeeld in auto's!) en heeft dientengevolge een grote impact op het Engelse luisterpubliek. Deze test zal de BBC duidelijk moeten maken of de middengolf al overbodig is.