Reflex ontvangers

ouderadio's

ouderadio'sIn de tijd dat halfgeleiders nog een vermogen kostten (24 gulden voor een MESA-transistor, dat was een half jaar zakgeld) was de reflex ontvanger een populair ontwerp voor AM omroep- en eenvoudige amateur AM ontvangers.

 

 

Het reflex principe is het toepassen van een enkele transistor voor meerdere taken: als HF versterker, mogelijk als detector en dan ook nog als LF versterker, en dat allemaal door het slim terugkoppelen van signalen naar de ingang van de transistor. Zelfs in deze tijd zijn het nog leuke schakelingen om mee te spelen

reflex

In Rick's schakeling fungeert Q1 allereerst als HF versterker. De 1N4148 richt het signaal gelijk waarna het opnieuw aan de basis van Q1 toegevoerd wordt, die nu als LF versterkertrap dienst doet. Hoewel er voldoende signaal op de collector van Q1 aanwezig is om een hoogohmige oortelefoon aan te sturen, heeft Rick nog een goedkoop extra trapje toegevoegd voor het aansturen van een 8 Ohm luidspreker.

Een ander voorbeeld van een reflex schakeling vind je op http://www.sm0vpo.com/rx/reflex_rx.htm. Misschien wel de meest bekende reflex schakelingen kwamen van de hand van Sir Douglas Hall in een serie schakelingen in Radio Constructor in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Sommigen daarvan zijn bij elkaar gebracht op http://www.spontaflex.free-online.co.uk/. Sir Douglas was een Engelse diplomaat die buiten Engeland gestationeerd was, en een zeer aimabele figuur. En duidelijk technisch goed onderlegd.