Nieuwe Europese Richtlijn inzake het aanbieden van radioapparatuur

VlagEUOp 22 mei 2014 is Richtlijn 2014/53/EU (de nieuwe Radio Equipment Directive, of kortweg RED) verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze vervangt de R&TTE richtijn 1999/5/EG die van toepassing was sinds 1999.

 

 

Tijdens het ontwerp van deze richtlijn heeft het Political Relations Committee (EUROCOM) van IARU Region 1 enkele keren de mogelijkheid gehad om opmerkingen te geven op deze wetgeving. Met deze opmerkingen in gedeeltelijk rekening gehouden bij het tot stand komen van de richtlijn.
Het Political Relations Committee is er van overtuigd dat deze nieuwe wetgeving de Europese lidstaten meer macht zal geven om het gebruik en de verkoop van toestellen die niet voldoen aan deze richtlijn (o.a. wat betreft ongewenste uitstralingen) te verbieden.
Bijlage 1 van deze richtlijn vermeldt de "APPARATUUR DIE NIET ONDER DEZE RICHTLIJN VALT", met daarin:
1. Door radioamateurs gebruikte radioapparatuur in de zin van artikel 1, definitie 56, van het radioreglement van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU), tenzij deze apparatuur op de markt wordt aangeboden. Als niet op de markt aangeboden worden beschouwd:
a) radiobouwpakketten voor montage en gebruik door radioamateurs;
b) radioapparatuur die door radioamateurs is omgebouwd voor eigen gebruik;
c) apparatuur die door radioamateurs zelf is gebouwd en die in het kader van radioamateurdiensten bestemd is voor wetenschappelijke en experimentele doeleinden.

Je kunt de volledige richtlijn nalezen op de website van de Europese Unie