Aangepast 5MHz overzicht

60m

60m

Het is al weer een aantal maanden geleden dat de Worldwide Amateur 5 MHz Allocations Chart verschenen is. Door de toename in het aantal toewijzingen van deze band is het helaas niet meer mogelijk om het overzicht te vangen in een enkelvoudig A4-tje in pdf formaat.

 

 

De 5MHz (60m) band is voor Nederlandse amateurs (nog) niet toegankelijk, maar in de landen om ons heen wordt er al volop gebruik van gemaakt. De propagatie zit tussen 80 en 40m in en is vooral interessant voor noodverkeer (het was dan ook een populair bandje voor Defensie). Kenmerkend is dat veel landen werken met "kanalen" waarbij een kromme frequentie wordt opgegeven. Dat heeft te maken met de "dial frequency", ofwel datgene wat het display van de set aangeeft. Spreekt men over de frequentie 5403.5MHz dan is dat de dial frequency voor het kanaal 5405MHz. Een kanaal is 3kHz breed en op 60m wordt USB gebruikt, ondanks dat de frequentie onder de 10MHz ligt! Wil je dus binnen het kanaal blijven, dan moet je je set op 1,5kHz onder het kanaal afstemmen. 5405MHz wordt dan bij gebruik van USB 5405-1.5=5403.5MHz.

Het overzicht met alle huidige 5MHz toewijzingen is HIER te downloaden als Excel bestand. SWL-en op deze band is echt een eye-opener. Of en wanneer 5MHz voor Nederland beschikbaar wordt, zal afhangen van overeenstemming hierover tijdens de World Radio Conferences die eens in de 3 jaar gehouden worden.