FCC geeft 600 en 2200m vrij

FCC logo

FCC logoAmateurs in Amerika staan op het punt er twee nieuwe banden bij te krijgen. Het Amerikaanse agentschap FCC heeft een nieuwe LF band, 135.7 tot 137.8 kHz, op secundaire basis aan de amateurs toegewezen.

 

Toewijzing van het 2.1 kHz brede segment, bekend als de 2200 meter band, was in overeenstemming met de besluiten van de World Radiocommunication Conference (WRC-07) van 2007. Daarnaast heeft de FCC een toewijzing voorgesteld – eveneens op secundaire basis – voor de 630m MF band van 472 tot 479 kHz, als gevolg van de besluiten van de WRC-12. Maar de radio amateurs moeten dat spectrum wel delen met ongelicenseerde power line carrier (PLC) systemen waarmee energiemaatschappijen besturingssignalen versturen, en ook met andere gebruikers.

De FCC heeft ook nog de amateurtoewijzing van 1900 tot 2000 kHz (daar wel..) de primaire status verleend, maar ook daar mogen ongelicenseerde commerciële vissersboten op open zee nog boeien gebruiken in deze band.

Het voorstel is op 27 april door de FCC ingediend.

Volgens de FCC kunnen amateurs en PLC systemen prima naast elkaar bestaan in de 135.7-137.8 kHz band. "Sinds de FCC dit besluit in overweging genomen heeft, hebben amateurs met experimentele vergunningen bewezen succesvol te kunnen werken in deze band zonder dat er PLC storingen gemeld zijn," zegt de FCC. "Wat daarnaast bemoedigend was, was het feit dat diverse vaste radio navigatie bakens, die met veel grotere vermogens werken, eveneens het spectrum kunnen delen met PLC systemen zonder dat storingen gemeld zijn."

In 2003 wees de FCC nog een voorstel van de ARRL af voor het toewijzen van 135.7-137.8 kHz aan radio amateurs, nadat energiebedrijven een conflict verwachtten tussen amateur radio en PLC systemen werkend onder de AM omroep band. Nu zegt de FCC daarover: "Het is duidelijk dat we de juiste eisen moeten stellen aan amateurgebruik van de band als we er zeker van willen zijn dat PLC systemen blijven werken." WRC-07 stelt een maximum effectief isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP) vast van 1 W, en dat neemt de FCC in haar voorstel over.

Voor wat betreft de 630 meter toewijzing, stelt de FCC voor Amerikaanse amateurs een maximum vermogen voor van 5 W EIRP. In Amerika is 435-495 kHz toegewezen aan de Maritieme Mobiele Dienst op primaire basis voor overheids- en niet-overheidsgebruik, en aan de luchtvaart radionavigatie dienst op secondaire basis voor overheidsgebruik.

De ARRL vroeg al in 2012 aan de FCC om 472-479 kHz toe te wijzen aan de radio amateurs op secundaire basis. Diverse landen, waaronder buurland Canada, hadden al toegang tot de band. De ARRL wees er daarbij op dat tijdens uitgebreide experimenten in het spectrum rond 500 kHz, er geen storingsrapporten waren ontvangen.

De FCC zegt dat de "hoeksteen" van de regelgeving voor beide banden de scheiding is tussen amateur stations en de transmissielijnen die PLC signalen transporteren. "Deze scheiding, tesamen met de beperkingen van amateur stations met betrekking tot uitgezonden EIRP en antenne hoogte, zorgt ervoor dat PLC systemen en amateur stations naast elkaar kunnen bestaan in deze banden," verzekert de FCC. "Daarnaast staan we alleen het werken vanaf vaste locaties toe, zodat we de afstand tussen de twee gebruikers betrouwbaar kunnen handhaven."

De FCC wil graag van zowel PLC systeem gebruikers als van radio amateurs horen welke technische voorzieningen getroffen moeten worden om beide gebruikers comfortabel te laten werken zonder dat de PLC systemen storing ondervinden. De commissie suggereert dat andere beperkingen opgelegd zouden kunnen worden in antenne hoogtes, zendvermogen, en toestemming gebaseerd op licentie klasse of mode.