Mogelijk toegang tot 5MHz

IC-746

IC-746Het begint erop te lijken dat ook Nederland op niet al te lange termijn toegang krijgt tot de 60-meter (5 MHz.) band. Dat is af te leiden uit de notulen van het onlangs gehouden amateur overleg.

 

 

Er is nog geen centrale beslissing over toegang tot 5MHz, maar de VERON heeft alvast bij Agentschap Telecom gevraagd of er al geëxperimenteerd mag worden. Eerder had het AT negatief gereageerd op een verzoek daartoe, maar de kaarten lijken nu gunstiger te liggen.

Welk deel van de band toegewezen zal worden is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om 5250 tot 5450 kHz. Op die frequenties is regelmatig verkeer te horen, dus je kunt alvast luisteren. Let wel op dat in de 5MHz band USB gebruikt wordt, omdat de primaire gebruikers dat ook doen. Normaal wordt onder 10MHz alleen LSB gebruikt, maar dus niet op 5MHz.